Indtryk fra vellykket og relevant ”Årets Grønne Gaskonference”

Årets Grønne Gaskonference
Tine Gøtzsche var moderator og sørgede for skarpe spørgsmål.
Konferencen blev afholdt 5. maj i København med deltagere fra hele gassektoren.
webartikel
- Redaktion - dgf@dgc.dk

Indledningsvis bød Dansk Gas Forenings formand Søren Eriksen velkommen og annoncerede, at bestyrelsen for Dansk Gas Forening på en kommende ekstraordinær generalforsamling indstiller at nedlægge Dansk Gas Forening og overføre aktiviteterne til en ny sektion under DI Energi ved navn Grøn Gas. Troels Ranis fra Dansk Industri supplerede med at skitsere en række gevinster ved at energibranchen i form af de store energikunder og leverandørerne af gas kommer under samme tag.  

Årets Gaskonference 2022Søren Eriksen, formand for DGF, og Troels Ranis, DI Energi.

Gassen er kommet øverst på dagsorden

Temaet om gassens rolle i den grønne omstilling er i den grad kommet øverst på dagsordenen efter Ruslands invasion af Ukraine. Det påvirker forsyningssikkerhed, og dermed rykker sikkerheds- og udenrigspolitik rundt på prioriteringen. Grønne gasser, energieffektivisering og elektrificering bliver hele vejen rundt nævnt som vejen til uafhængighed af russisk gas. 

Kombinationen af korte faglige indlæg, efterfulgt af dialog og diskussion var med til at gøre dagen levende og spændende. De energipolitiske ordførere fra Socialdemokratiet, Venstre og Konservative var langt hen ad vejen enige med gasbranchen og bekræftede den ændrede politiske dagsorden. 

Der er enighed om at gassen er en del af løsningen i den grønne omstilling. Der er behov for at bringe flere teknologier i spil samtidig, behov for at træffe beslutninger med højere risikovillighed og behov for at fokusere på muligheder frem for begrænsninger, hvis den grønne omstilling skal lykkedes indenfor en overskuelig årrække.
 

Årets Gaskonference 2022Jeppe Danø, Energinet og Thea Larsen, Marcogaz.

Grøn omstilling i EU

I anden del af dagens program var blikket rettet mod den grønne omstilling i EU. Her deltog Riccardo Galletta fra ACER (European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators) på storskærm med nyt på reguleringsområdet. I Europa-Komissionens nye udspil ”REPowerEU” er målet at gøre Europa mindre afhængig af russisk gas længe inden 2030 ved at sætte gang i produktionen af biometan og grøn brint. Hvor det i ”Fit for 55”-pakken var målet at producere 17 mia. m3 biometan i 2030, er målet nu hævet til 35 mia. m3 biometan.

Thea Larsen, formand for Marcogaz, var derefter på programmet i en dialog med Jeppe Danø fra Energinet. Begge var enige om, at det store fokus i Europa lige nu er på, at grønne gasser skal frem, og det skal ske i en fart. Der kan dog være forhindringer for en hurtig omstilling, dels kan man være i tvivl om hvorvidt der er ressourcer nok, herunder arbejdskraft nok til en hurtig omstilling, dels om den nuværende planproces for anlæg er for langsom. Jeppe Danø mente til gengæld, at der er kapital nok til at drive udviklingen.
 

Årets Gaskonference 2022Jan Juul Christensen, Københavns Lufthavne.

Grøn omstilling i Danmark

Dagens sidste del bød på indlæg med forskellige vinkler på den grønne omstilling i Danmark. Kristoffer Böttzauw fra Energistyrelsen kom ind på den voldsomme udvikling af gasprisen igennem det sidste halve år og at også prisen på biogas er høj. En udbudsmodel, der ligner den for offshore vind, kunne være med til at reducere prisen på biogas, da støtten gives til den, der giver det billigste tilbud. Andre tiltag, som Kristoffer Böttzauw mente, ville bidrage til omstillingen, var et net til brint og CO2, en firedobling af VE-produktionen på land via sol/vind og en mangedobling af havvindkapacitet.

Jan Juul Christensen fra Københavns Lufthavne gjorde opmærksom på, at den grønne omstilling af luftfarten er i fuld gang og at Københavns Lufthavne går forrest. Bæredygtigt brændstof til fly er i dag 4-5 gange dyrere end det konventionelle, hvilket betyder, at en returbillet fx fra København til Aalborg vil stige ca. 600 kr., når der flyves på biobrændslet. Målet er, ved at industrialisere og skalere produktionen af det bæredygtige brændstof, at det kan blive betydeligt billigere.

Alt i alt en vellykket konference, som også er den sidste Årets Grønne Gaskonference, arrangeret af Dansk Gas Forening. Værter til næste år bliver den nye sektion DI Grøn Gas. 

Hent webartiklen som PDF