Hybridvarme er en effektiv energiløsning i Grenaa Boligforening

Hybridvarme er en effektiv energiløsning i Grenaa Boligforening
Hybridvarme er en effektiv energiløsning i Grenaa Boligforening Foto: Kosangas
Olien blev byttet ud med LPG og en hybridvarmeløsning til gavn for både energiforbrug og miljø.
webartikel
- Redaktion - redaktion@gasenergi.dk - GASenergi

Et skift fra olie til Liquefied Petroleum Gas (LPG, der er et naturligt biprodukt, som udvindes ved raffinering af råolie og/eller naturgas) og en hybridvarmeløsning har reduceret Grenaa Boligforenings energiforbrug og givet en mere miljøvenlig og fremtidssikret løsning.

Grenaa Andelsboligforening drifter og udlejer 600 almene boliger blandt andet til afdelinger i Fjellerup og Bønnerup Strand. Her har svigtende dieselgeneratoranlæg og ustabile olieleverancer betydet kolde boliger og dyre nødløsninger de seneste år.

I Fjellerup og Bønnerup Strand er kolde boliger nu fortid. De to afdelinger har skiftet de gamle olieanlæg ud med LPG-drevet hybridvarme og dermed en fremtidssikret energiløsning til de mange boliger.

 

Gasdrevet mini-kraftvarmeanlæg


Da det gamle dieselgeneratoranlæg i Fjellerup for alvor viste tegn på nedslidning, ønskede boligforeningen et varmeanlæg, som både er mere driftssikkert, økonomisk og energioptimeret.

Foreningen valgte en hybridvarmeløsning med det dansk producerede og gasdrevne mini-kraftvarmeanlæg fra EC Power (MKV-anlæg) kombineret med varmepumpe. Som en del af samarbejdet mellem EC Power og Kosan Gas leverer Kosan Gas en nedgravet gastank-løsning.

 

Hybridløsning minimerer energiforbruget


Mini-kraftvarmeanlæggets gasdrevne generator producerer el og varme og er kombineret med en varmepumpe, der også leverer varme til bl.a. brugsvand og gulvvarme.

Når der er et lavt standbyforbrug i boligerne, kører MKV-anlægget ikke. Men med varmepumpen øges standbyforbruget, og MKV-anlægget går i gang og producerer billig strøm til varmepumpen. At kombinere et mini-kraftvarmeanlæg med en varmepumpe er en god løsning, fordi der således kan produceres netop den mængde elektricitet, der er brug for. Det betyder en meget høj energiudnyttelse og god driftsøkonomi.

Investeringen i Fjellerup og Bønnerup Strand ligger på 880.000 kr., og Jens Holt Poulsen, driftschef i Grenaa Andelsboligforening. forventer en besparelse på el og varme mellem 120.000-150.000 kr. om året per anlæg afhængig af beregningsmetoden. Tilbagebetalingstiden forventes at blive 36 måneder.

Hybridløsningen har reduceret det årlige energiforbrug med 10 % og energiregningen med 29 % i forhold til de gamle dieselgeneratoranlæg.

Samlet set sparer Grenaa Andelsboligforening miljøet for 49 tons CO2-udledning om året ved at anvende Kosan BioMix100 i Fjellerup og Bønnerup Strand.

 

Økonomi og miljø går hånd i hånd


Også flere af boligforeningens beboere havde efterspurgt en mere miljøvenlig varmeløsning. Derfor valgte Grenaa Andelsboligforening Kosan BioMix, som udvindes af bæredygtige råvarer som vegetabilske olier og animalsk fedt. Kosan BioMix udleder mindre CO2 i fremstillingsprocessen og kompenseres via certifikater.

Samlet set sparer Grenaa Andelsboligforening miljøet for 49 tons CO2-udledning om året ved at anvende Kosan BioMix100 i Fjellerup og Bønnerup Strand.

 

 

Projektoversigt

Den årlige besparelse på el og varme forventes at blive mellem 120.000-150.000 kr. pr. anlæg afhængig af beregningsmetode. Tilbagebetalingstiden forventes at blive 36 måneder.

Udfordring
•    Nedslidt dieselgeneratoranlæg
•    Varmeudsving
•    Tørkørsler på olieleverancer
•    Kolde boliger og dyre nødløsninger

Løsning

•    Hybridløsning: 9 kW mini-kraftvarmeanlæg kombineret med varmepumpe.

•    I Bønnerup Strand skiftes oliekedlen med det    sammen, og i Fjellerup sker dette på længere sigt

•    5 kubikmeter Kosan Gas gastanke

•    Kosan BioMix100 – CO2-kompensation via certifikater

•    Investering 880.000 kr.


Om Greenaa Andelsboligforening

•    Grenaa Andelsboligforening er en almen boligforening med 600 boliger fordelt på 15 afdelinger
•    500 boliger ligger i Grenaa
•    100 boliger ligger i Fjellerup og Bønnerup Strand


Resultater


I alt har boligforeningen reduceret det årlige energiforbrug med 10 %


Boligforeningen udleder nu 49 tons mindre CO2 årligt


Boligforeningen sparer 29 % på elregningen i forhold til de gamle dieselgeneratoranlæg.