Hvor i landet bor de danske gasforbrugere?

Hvem bruger den danske gas, og hvor i landet bor de?
Hvem bruger den danske gas, og hvor i landet bor de?
Få svar i en artikel fra GASenergi 4/2020.
webartikel
- Redaktion - redaktion@gasenergi.dk - GASenergi

Dansk Gasteknisk Center (DGC) har leveret hovedbidraget til et forsknings- og udviklingsprojekt, der har til mål at udvikle en sammenhængende energimodel for Danmark. Det har Per G. Kristensen fra DGC skrevet en artikel om i GASenergi 4/2020

Sammen med de øvrige projektdeltagere der tæller SDU i Esbjerg, Aalborg Universitet og Rambøll har DGC gennemført projektet "Sustainable Energy Market Integration" (SEMI).

Projektet, der har kørt i to spor; en markedsorienteret del og en energisystemmodel, har haft det helt overordnede mål, at opbygge modeller, der kan gøre forskerne og samfundet klogere på, hvorledes vedvarende energiressourcer på den mest omkostningseffektive måde kan indbygges i det danske energisystem frem mod 2050, hvor fx fjernvarmelagre, gaslagre, kraftvarme og hybridanlæg kan bidrage med fleksibilitet, og hvor der vil ske yderligere sektorkobling med fx PtX og brint.

Læs hele Per G. Kristensens artikel : Som PDF eller i e-magasin på side 6 (her er figurer og tabeller samlet på hver et opslag og índholdet ses bedst)