Gas er velegnet til grøn omstilling af industriprocesser

Industriprocesser
Analyse fra Energistyrelsen kortlægger omstillingen af højtemperatur processer
webartikel
- Redaktion - redaktion@gasenergi.dk - GASenergi

Energistyrelsen offentliggjorde 2. februar 2022 den analyse af industrien, som blev aftalt ved klimaaftalen for energi og industri i juni 2020. I ”Grøn Industrianalyse” kortlægges potentialer og barrierer for udfasning af fossile brændsler i de brancher, hvor det vurderes svært.


”Grøn Industrianalyse” viser, at der kan findes teknologiske løsninger til at omstille store dele af de energirelaterede udledninger fra industrien. Analysen går skridtet videre til også at identificere barriererne for en omstilling, der primært er at finde i omkostningen på en grøn industri, samt tilstrækkelig viden om de eksisterende og kommende omstillingsmuligheder. For at komme industriens udledninger til livs så effektivt som muligt er det nødvendigt med et fokus på både brændsler, produktsammensætning og fremstillingsmetoder.


Fundene i ”Grøn Industrianalyse” er fordelt på sektorerne Fremstillingsindustri, Raffinaderier og Tung intern transport. Viegand og Maagøe har stået for analysens Bilag: Baggrund for højtemperaturprocesser, og nedenfor bringes sammenfatningen af analysen mht. muligheder for at omlægge processer til grøn energi.

 

Analyser kan hentes på ens.dk

Analyserne viser, at fremstillingsindustriens energiforbrug teknologisk set kan omlægges helt til gas og delvist til el. Lav- og mellem-temperaturprocesser kan omlægges helt til el, mens højtemperaturprocesserne er mere vanskelige at elektrificere. Her peger analysen på udviklingsspor for delvis elektrificering suppleret med ledningsgas samt omlægning af processer for at muliggøre yderligere elektrificering.


Analyserne består af en sammenfatning og 6 detaljerede tekniske bilagsrapporter, som gennemgår muligheder og barrierer for grøn omstilling af brancher, teknologier og processer.

Hele analysen kan downloades fra Energistyrelsens hjemmeside.

Tabel
Sammenfatning af barrierer for omstilling af højtemperatur processer. Kilde: Energistyrelsen
 

Hent webartiklen som PDF.