Fra Hype til Handling - Brint er det nye sort

Konferencen:" Fra Hype til Handling"
Foto: Brintbranchen
Stor interesse for konference om brint og P2X.
webartikel
- Martin Gamél Bjørner - mgb@dgc.dk - Dansk Gasteknisk Center

 I september afholdt Brintbranchen årets brint- og PtX-konference ”Fra Hype til Handling”, der blev afholdt fysisk i Industriens Hus. Over 140 tilmeldte kom for at høre oplæg fra bl.a. Dan Jørgensen (Klima-, energi- og miljøminister), Mogens Lykktoft (Formand for bestyrelsen i Energinet), Lukasz Kolinski (EU-Kommissionen, Online) og Seb Henbest (cheføkonom i BloombergNEF). Desuden kunne deltagerne høre forskellige synspunkter i flere paneldebatter om hhv. brint og E-fuels, samt om de nødvendige forudsætninger for dansk succes med brint og PtX. 
 

Rammevilkår efterlyses

Der var bred enighed blandt indlægsholdere og deltagere om, at brint- og PtX udvikler sig hurtigere, end selv de mest optimistiske fremskrivninger havde forudsagt, men at bl.a. rammevilkår og adgang til billig VE strøm er nødt til at følge med, hvis vi meningsfuldt skal kunne producere store mængder brint og brintrelaterede brændsler til sektorer, som er svære at elektrificere, så som skibs- og luftfarten, samt til eksport. 

 

 Mulighed for dansk styrkeposition

På trods af den hurtige udvikling og store optimisme i branchen,så var et gennemgående tema fra næsten alle indlægsholdere, at der mangler klare og langsigtede mål for rammevilkår for både tariffer og støtte, samt en vision/strategi for et hjemme- og eksportmarket for brint- og PtX. Sådanne vil være nødvendige, hvis Danmark skal have en styrkeposition på PtX-området, inden det er for sent. På trods af, at samfundet viser stor interesse for den grønne omstilling, så kan omkostningen ved brintproduktion i opstartsfasen, før man når economy of scale, blive en stopklods for ”brinteventyret” såfremt der ikke kommer fornuftige rammevilkår. Blandt indlægsholderne var der forskellige holdninger til, hvor sådan en støtte burde ligge (typisk ønskes en støtteform, som gavner lige den specifikke indlægsholders erhverv mest). Flere nævnte dog, at det mest nærliggende er at sænke afgiften på ”råmaterialet” – altså VE strømmen, herunder en fjernelse eller lempelse af tarifferne, som kunne betales kollektivt over skatten.