Dansk Gas Forenings bestyrelse

Dansk Gas Forenings bestyrelse
Arkivfoto fra generalforsamling 2019: Fra venstre: Henrik Andersen, Thea Larsen, Henrik Iversen, Pernille H. Resen (udtrådt), Henrik Rosenberg, Søren Eriksen, Morten Stanley, Ole Hvelplund og Jeppe Danø. Mangler: Peter Kristensen. Foto: Matilde F. Flindt
Sådan er bestyrelsen for Dansk Gas Forening sammensat.
webartikel
- Matilde Fenger Flindt - maf@dgc.dk - GASenergi

Dansk Gas Forening har  den 30. november afholdt sin ordinære generalforsamling nummer 109.

Generalforsamlingen blev afholdt hos Nature Energy på Fyn.

På dagsorden var blandt andet valg af bestyrelsesmedlemmer.

 Thea Larsen, Ole Hvelplund, Henrik Rosenberg og Henrik Iversen var alle på valg. De genopstillede alle 4 og blev genvalgt.

Bestyrelsen anbefalede genvalg af alle fire kandidater, som alle stillede op igen og blev valgt.

 

Da næstformand Pernille Resen er trådt ud af bestyrelsen, har bestyrelsen på bestyrelsesmøde 4. suppleret sig med Peter Kristensen.. På generalforsamlingen blev Peter Kristensen valgt som ny næstformand for et år, så valgperioden for næstformanden bliver opretholdt.

 

Den nye bestyrelse består nu af:
 

  • Søren Eriksen, Viegand Maagøe (formand)
  • Peter Kristensen, Evida (næstformand)
  • Henrik Andersen, Aalborg Gas
  • Henrik Iversen, SEAS-NVE
  • Henrik Rosenberg, COWI
  • Morten Stanley, HOFOR
  • Ole Hvelplund, Nature Energy
  • Thea Larsen, Dansk Gasteknisk Center (DGC)
  • Jeppe Danø, Energinet