Dansk Gas Forenings bestyrelse

Dansk Gas Forenings bestyrelse
Fra venstre: Henrik Andersen, Thea Larsen, Henrik Iversen, Pernille Høgstrøm Resen, Henrik Rosenberg, Søren Eriksen, Morten Stanley, Ole Hvelplund og Jeppe Danø. Foto: Matilde Fenger Flindt
Sådan er foreningen for Dansk Gas Forening sammensat.
webartikel
- Matilde Fenger Flindt - maf@dgc.dk - GASenergi

Dansk Gas Forening har  den 14. november afholdt sin ordinære generalforsamling nummer 108.

På dagsorden var blandt andet valg af bestyrelsesmedlemmer.

 

Den nye bestyrelse består nu af:
 

  • Søren Eriksen, Viegand Maagøe (formand)
  • Pernille Høgstrøm Resen, Evida (næstformand)
  • Henrik Andersen, Aalborg Gas
  • Henrik Iversen, SEAS-NVE
  • Henrik Rosenberg, COWI
  • Morten Stanley, HOFOR
  • Ole Hvelplund, NGF Nature Energy
  • Thea Larsen, Dansk Gasteknisk Center (DGC)
  • Jeppe Danø, Energinet