Artikel: Ny standard for oprindelsesgarantier

"Som køber af grøn gas vil vi gerne have sikkerhed for, at det, vi køber, er, hvad det giver sig ud for at være. Så det er yderst relevant med en sikker dokumentation af, hvor gassen er produceret.
Vigtigt med sikker dokumentation af gasproduktion.
webartikel
- Matilde Fenger Flindt - maf@dgc.dk - GASenergi

I GASenergi 3/2020 har Dorte G. Kristiansen fra Energinet skrevet en spændende artikel om oprindelsesgarantier. Hun skriver bl.a.: "Som køber af grøn gas vil vi gerne have sikkerhed for, at det, vi køber, er, hvad det giver sig ud for at være. Så det er yderst relevant med en sikker dokumentation af, hvor gassen er produceret.

Det er en af grundene til, at der i EU er ved at blive udarbejdet en fælles europæisk standard, som netop skal sikre, at alle anlæg, der producerer grøn energi, kan få udstedt dokumentation på, at deres produkt er grønt. Det arbejde er Energinet en del af.

VE-direktivet, der skal implementeres i dansk lovgivning i sommeren 2021, henviser til en CEN-standard, som er ved at blive skrevet. Alle europæiske lande skal overholde den samme standard, hvis de ønsker at leve op til VE-direktivet.

Hidtil har der kun været en standard, der gælder for el, og den er fra august 2015. En ny standard er nu under udarbejdelse på EU-plan, så den i fremtiden ikke kun skal gælde for el, men også for gas, brint og varme/køling. 

Læs hele artiklen om oprindelsesgarantier