Webartikler

På De Danske Gærfabrikker kører produktionen i døgndrift. Det sker blandt andet ved hjælp af Liquefied Petroleum Gas i daglig tale kaldet LPG fra Kosan Gas (LPG er flydende gas).
Webartikel
Flaskegas fra Kosan Gas sikrer, at dansk bagværk hæver som det skal.
Fremtidens gasanvendelse i fjernvarmesektoren
Webartikel
En modelbaseret analyse af fremtidens fjervarmeforsyning i Danmark.
Enefield-projektet blev startet i 2012, og de første enheder installeret/opstartet i 2013. I alt er opsat lidt over 1000 enheder, hvilket også var projektets mål.
Webartikel
10 forskellige enheder afprøvet på mere end 1000 steder.
Den 8. december blev Sjællands første biogaspark indviet. Det er BIOFOS og HMN Naturgas, der har indgået et unikt forsyningssamarbejde, hvor biogassen kommer fra spildevandet og ender som CO2-neutral bionaturgas.
Webartikel
Fredag den 8. december indviede Energi-, Forsynings- og Klimaminister, Lars Chr. Lilleholt, Sjællands første biogaspark på Renseanlæg Avedøre.
Naturgas er miljømæssigt et godt valg ved boligopvarmning
Webartikel
Rapport: Set med miljømæssige briller er naturgas bedre end fx træpillefyr og fjernvarme baseret på biomasse.
En husejer i Vedbæk i Nordsjælland måtte sande, at han stod med en alvorligt olieforurenet grund, da omkring 15.000 liter fra fyringsolietanken for år tilbage var løbet ud i jorden.
Webartikel
En alvorlig olieforurening af jorden på en grund i Nordsjælland betød, at store mængder gas kom i spil for at få renset jorden.
analyse af udsigterne for gasmotorer og gasturbiner (< 30 MWe) til decentral elproduktion for en tidhorisont
Webartikel
Gasmotorer er konkurrencedygtige både nu og på fremtidens elmarked.
Energistyrelsen har i notat ”Status for energiselskabernes energispareindsats 2016” af 26. juni 2017 offentliggjort resultatet af energiselskabernes samlede indberetninger for 2016
Webartikel
Erhvervssektoren har flest besparelser, om end der er stor forskel brancherne imellem.
Involverede i Greenlab Skive holder statusmøde
Webartikel
Erhvervspark skal sørge for grøn energi.