Webartikler

En husejer i Vedbæk i Nordsjælland måtte sande, at han stod med en alvorligt olieforurenet grund, da omkring 15.000 liter fra fyringsolietanken for år tilbage var løbet ud i jorden.
Webartikel
En alvorlig olieforurening af jorden på en grund i Nordsjælland betød, at store mængder gas kom i spil for at få renset jorden.
analyse af udsigterne for gasmotorer og gasturbiner (< 30 MWe) til decentral elproduktion for en tidhorisont
Webartikel
Gasmotorer er konkurrencedygtige både nu og på fremtidens elmarked.
Energistyrelsen har i notat ”Status for energiselskabernes energispareindsats 2016” af 26. juni 2017 offentliggjort resultatet af energiselskabernes samlede indberetninger for 2016
Webartikel
Erhvervssektoren har flest besparelser, om end der er stor forskel brancherne imellem.
Involverede i Greenlab Skive holder statusmøde
Webartikel
Erhvervspark skal sørge for grøn energi.