Om DGF

Dansk Gas Forening er samlingspunkt for alle, der er beskæftiget i gasbranchen i Danmark. DGF’s formål er at fremme en effektiv, miljøvenlig og sikker anvendelse af gas. Foreningens grundlag er personlige medlemskaber.


Dansk Gas Forenings hovedopgaver

  • Afholde "Årets Gaskonference"
  • Afholde "Gastekniske Dage"
  • Udgive fagbladet GASenergi
  • Informere via www.gasenergi.dk
  • Varetage medlemskabet af den Internationale Gas Union (IGU)


DGF har ca. 450 personlige medlemmer med tilknytning til gasforsyning, gasanvendelse eller beslægtede områder. Foreningen er stiftet i 1911.

Foreningens medlemmer kommer typisk fra gasselskaber og andre forsyningsselskaber, udstyrsleverandører, udviklingsvirksomheder, VVS-installatører, industri og myndigheder.