Nyheder

Workshop om brint i gasnettet den 13. januar
Nyhed
Debat om udfordringerne forbundet med en stigende mængde brint i gasnettet.
Baltic Pipe er nu trukket gennem Lillebælt
Nyhed
Arbejdet med gasrøret i Lillebælt holder tidsplanen.
1. januar bliver Energisparerådet til Rådet for Energieffektiv Omstilling.
Nyhed
1. januar bliver Energisparerådet til Rådet for Energieffektiv Omstilling.
Evida stiller skarpt på gassen rolle i industrien.
Nyhed
Evida stiller skarpt på gassens rolle i industrien.
Folderen ”Håndtering af Gasudslip” har fået en grundig revision, hvilket har udmøntet sig i den nye folder ”Forholdsregler ved gasudslip”.
Nyhed
Ny folder sætter fokus på håndtering af gasudslip.
Et bredt flertal i Folketinget har besluttet, at der ikke vil blive givet flere nye tilladelser til at lede efter ny olie og gas i Nordsøen, og at det fra 2050 skal være helt slut med de fossile aktiviteter.
Nyhed
Beslutningen betyder, at Danmark bliver fossilfri i 2050.
Finansministeriet er nu ejer af Evida.
Nyhed
Finansministeriet er nu ejer af Evida.
Analyse: Energiø i Nordsøen kan levere grøn strøm til alle fly og skibe i Danmark
Nyhed
Potentialet er stort, hvis PtX-teknologierne udvikles og skaleres op.
Projektet Green Hydrogen Hub Denmark undersøger muligheden for at bygge et af verdens største grønne brintproduktionsanlæg og kombinere det med et underjordisk brintlager i området mellem Hobro og Viborg,
Nyhed
Det store anlæg vil styrke Danmarks grønne omstilling.
Forslag om energiafgifter rammer industriens grønne omstilling
Nyhed
Industriens grønne omstilling risikerer at blive tabt på gulvet.