Nyheder

Hjemmesiden gasfakta.dk er gået i luften.
Nyhed
Hjemmesiden gasfakta.dk giver svar på en lang række faktuelle spørgsmål.
Kom med til Brintbranchens Årsdag 2019
Nyhed
3. april er sidste frist for tilmelding
I dag træder den fælles balancezone på engrosgasmarkedet i kraft. Det betyder i praksis, at det danske og det svenske gasmarked forenes, oplyser Energinet.
Nyhed
Slut med at balancere markeder hver for sig.
Ejerkommuner blåstempler salg af HMN GasNet
Nyhed
Salget er HMN GasNet er nu helt på plads, og den 29. marts overtager Energinet gasnettet.
TV-programmet Deadline stiller skarpt på klima og vedvarende energi
Nyhed
Haldor Topsøe opgraderer biogas i et EUDP-støttet demonstrationsprojekt.
I 20 år har Hanne Thomsen været museumsleder på GASmuseet.
Nyhed
I 20 år har Hanne Thomsen været museumsleder på GASmuseet i Hobro.
Biogas på nettet – status for 2018
Nyhed
Mængden af biogas på nettet er støt stigende. Det forventes at 10 % af gasforbruget i 2019 udgøres af biogas.
Nyt biogasanlæg i Sønderborg Kommune
Nyhed
Første spadestik taget til biogasanlæg ved Glansager.
Det nye Klimaråd er udnævnt
Nyhed
Fem gengangere og et nyt medlem i Klimarådet.
Der møder  massiv modstand hos industrien, landbruget og biogasbranchen, at politikerne stopper for den nuværende støtte til biogas fra januar 2020
Nyhed
Drastisk for branchen, når støtten til biogas forsvinder i januar 2020.