Nyheder

En modernisering af Ledningsejerregisteret skal bane vejen for smidigere og hurtigere arbejdsgange for ledningsoplysninger.
Nyhed
Ledningsejerregistret er moderniseret, og nu kan den enkelte ejer digitalisere sine oplysninger.
Fra den 1. januar 2020 skal alle følge de bekendtgørelser, der knytter sig til gassikkerhedsloven, når der projekteres eller udføres arbejde på installationer eller anlæg.
Nyhed
Fra 1. januar 2020 skal alle bekendtgørelser følges.
Det blev de to Power-2X-projekter Greenlab Skive og HySynergi med Dansk Shell og Everfuels brintfabrik i Fredericia, der fik tilsagn om støttekronerne fra Energistyrelsens energilagringspulje.
Nyhed
Det blev Shell og Skive, der løb med 128 mio. kr. fra Energilagringspuljen.
Dansk Gas Forening nye bestyrelse har konstitueret sig og desuden valgt at supplere sig med to nye eksterne medlemmer.
Nyhed
Øget fokus på grøn gas.
En statistik fra de svenske energimyndigheder viser, at anvendelsen af biogas i Sverige er steget med 29 % fra 2017 til 2018.
Nyhed
Det er særligt biogas importeret fra Danmark, svenskerne gør brug af.
Bredt flertal i Folketinget blev fredag aften enige om den nye klimalov.
Nyhed
Bredt flertal i Folketinget blev fredag aften enige om ny klimalov.
Sikkerhedsstyrelsen informerer: Nu skal alle følge gassikkerhedsreglerne
Nyhed
Nyt fra Sikkerhedsstyrelsen.
Finanslovens hovedpunkter på energiområdet
Nyhed
Den grønne omstilling bliver styrket.
DI foreslår en sænkning af afgiften på biogas til godstransport
Nyhed
DI foreslår tilskud til indkøb af lastbiler på biogas og billigere brændstof.
Bilbranchens Lastbilgruppe undrer sig over, at der ikke kører flere brintlastbiler på vejene, når teknologien omkring brinten virker så indlysende.
Nyhed
Bilbranchens Lastbilgruppe efterlyser flere brintlastbiler på de danske veje.