Nyheder

Biogasanlæg i Outrup til 90 mio. kroner indvies
Nyhed
Nyt biogasanlæg giver gas til 3500 husstande.
Første spadestik taget til biogasanlæg i Farsø
Nyhed
Trods modstand fra naboer og lovændringer er biogasanlægget til 250 mio. kr. nu på vej.
FN’s klimapanel advarer i ny rapport mod brugen af biomasse, hvis den ikke er fremstillet bæredygtigt.
Nyhed
FN's Klimapanel sår tvivl om miljøgevinsten ved afbrænding af biomasse som træpiller og træflis.
HOFOR tager ambitionen om, at København skal være 100 pct. CO2-neutral i 2025, meget alvorligt
Nyhed
Bygas stærkt på vej mod 50 % CO2-neutralitet.
Nature Energy køber biogasanlæg nær Aarhus
Nyhed
Biogasanlægget Bånlev Biogas er overtaget af Nature Energy.
Klima- energi- og forsyningsudvalget er på plads
Nyhed
Ida Auken bliver formand for udvalget.
Kemivirksomheden Haldor Topsøe står i spidsen for et nyt millionprojekt, som kan gøre produktionen af metanol langt mere bæredygtig, end den er i dag.
Nyhed
Nyt millionprojekt kan gøre produktionen af metanol langt mere bæredygtig og lukrativ.
Dansk Gas Forening holder sommerferie.
Nyhed
Dansk Gas Forening holder sommerferie.
Nord Stream 2 opgiver gasrørsledninger i Danmark
Nyhed
Nordstream 2 trækker sin ansøgning om gasledninger på dansk søterritorium tilbage.
Christian Frandsen, EMD International, Johan Bruun og Jan de Wit begge Dansk Gasteknisk Center har i en artikel det seneste nummer af Kraftvarme Nyt skrevet en artikel om varmepumper.
Nyhed
Analyse af gasdrevne varmepumper.