Nyheder

Evida overtager ansvaret for det regionale naturgasnet i Aalborg fra Aalborg Forsyning.
Nyhed
66 forbrugere kan se frem til billigere regning, når Evida overtager ledningsnettet.
Biogas Danmark vil løfte den generelle viden om biogassens rolle i den grønne omstilling.
Nyhed
Biogas Danmark vil løfte den generelle viden om biogassens rolle i den grønne omstilling.
Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) støtter 41 nye energiteknologiske projekter med 308 mio. kr.,
Nyhed
Støttemillioner uddelt til 41 energiteknologiske projekter
Klimaaftale: Flere grønne gasser, energiøer og grøn skattereform med CO2-afgift
Nyhed
Bredt politisk flertal bag klimaaftale.
Folketinget har med stort flertal vedtaget klimaloven, der skal reducere CO2-udledningen med 70 procent sammenlignet med udledningen i 1990.
Nyhed
Et bredt politisk flertal er blevet enige om at mindske CO2-udledning med 70 %.
Dansk Gas Forening efterlyser grønne og billige løsninger til boligopvarmning - og slår fast af biogas er løsningen
Nyhed
DGF: Bedst og billigst at erstatte naturgas med biogas og udnytte det eksisterende gasnet.
Evida udgiver ny brochure om gas og sikkerhed
Nyhed
Gas er en sikker energiform, men viden og kendskab til installationer øger sikkerheden.
En undersøgelse udarbejdet af Dansk Fjernvarme og Evida viser, at der i fremtidens energisystem bliver brug for at koble gas og fjernvarme endnu tættere sammen.
Nyhed
En ny undersøgelse viser et behov for at koble fjernvarme og gas endnu tættere sammen.
Se Ingeniørforeningen, IDAs klimasvar
Nyhed
Se Ingeniørforeningen, IDAs Klimasvar.
Historisk fald i de globale energiinvesteringer truer den grønne omstilling
Nyhed
IEA-rapport: Energiinvesteringer er faldet dramatisk på verdensplan.