Vejen banet for endeligt farvel til kul

Energistyrelsen har efter anmodning fra energi-, forsynings- og klimaministeren undersøgt muligheden for at dispensere fra det såkaldte kraftvarmekrav, som i stigende grad er en hindring for grønne løsninger til fjernvarmen i de største byer
I fremtiden skal fjernvarmen komme fra vedvarende energi som fx biomasse, som ses på billedet. Arkivfoto: Nature Energy.
Dispensation fra kraftvarmekrav hjælper de grønne løsninger på vej.
Nyhed
- Redaktion - redaktion@gasenergi.dk - GASenergi

Inden 2030 skal det være slut med kul i Danmark, og i fremtiden skal fjernvarmen komme fra vedvarende energi såsom geotermi, varmepumper eller biomasse.

Energistyrelsen har efter anmodning fra energi-, forsynings- og klimaministeren undersøgt muligheden for at dispensere fra det såkaldte kraftvarmekrav, som i stigende grad er en hindring for grønne løsninger til fjernvarmen i de største byer. Det har Energistyrelsen nu vurderet muligt. Odense, Esbjerg og Aalborg vil som følge heraf kunne indsende konkrete dispensationsansøgninger til Energistyrelsen, skriver Energi-, forsynings- og klimanisteriet i en pressemeddelelse.

 

Dispentation til gavn for forbrugerne

”Med muligheden for at give dispensation kan forbrugerne få gavn af grønne, billige og lokale løsninger. Vi har ikke de samme behov nu som tidligere for elproduktion fra de store værker, fordi mere vind- og solenergi er skudt op i Danmark, og fordi vi har fået bedre elforbindelser til udlandet. Og det flugter godt med ambitionen om, at kul skal ud af elproduktionen senest i 2030,” siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

Kraftvarmekravet har historisk betydet, at spildvarme fra elproduktion kunne udnyttes til fjernvarme. I dag kommer en stadig større del af strømmen fra fx vindmøller, og behovet for elproduktion fra kraftværkerne bliver mindre.  

En dispensation fra kraftvarmekravet i de tre områder vil bane vejen for, at der kan udnyttes nye grønne varmeforsyningsløsninger baseret på varmepumper, geotermi og biomasse som erstatning for de tre kulfyrede værker: Esbjergværket, Fynsværket og Nordjyllandsværket.

Værkerne står til at skulle lukkes ned inden for få år. Der er derfor behov for at se på alternativ varmeforsyning, som muliggør grønne løsninger såsom varmepumper, overskudsvarme, sol og geotermi.

 

Analyse skal udersøge lempelse af kravet til kraftvarme

Som en del af Energiaftalen er det besluttet, at man generelt vil se på lempelse af kraftvarmekravet i de mellemstore og store områder. Den analyse er igangsat og ventes færdig i 2019.

Da der imidlertid er behov for at træffe investeringsbeslutninger i de tre byer, Odense, Esbjerg og Aalborg er der behov for at kunne give dispensationer allerede nu.