Udledningen af CO2 fra det danske gasnet falder støt

Statusrapport fra Evida: Udledningen af CO2 fra det danske gasnet falder støt
Teknik på Iglsø biogasanlæg. Foto: Matilde F. Flindt
Ifølge en Evida-rapport blev CO2-udledningen reduceret til 179 gram pr. kWh i 2019.
Nyhed
- Matilde Fenger Flindt - maf@dgc.dk - GASenergi

Evida tilkobler stadigt flere biogasanlæg til det danske gasdistributionsnet, og andelen af den grønne biogas er støt stigende.

De seneste beregninger viser, at den grønne gas udgjorde godt 14,2 procent af det samlede danske gasforbrug i 2019. Når andelen af biogas stiger, betyder det, at CO2-udledningen fra vores gasforbrug falder tilsvarende. Det skriver Evida.

Da vores gasforbrug blev dækket af 100 procent naturgas, udledte vi 205 gram CO2 pr. kWh, men det tal er reduceret til 179 gram pr. kWh i 2019 ved indfasning af klimavenlig biogas. Til sammenligning var udledningen fra det danske el-forbrug 150 gram pr kWh i 2019.

Læs mere og find Evidas statusrapport