Stort EUDP-projekt om en særlig varmepumpe er nu afsluttet

Danmarks største direkte gasfyrede absorptionsvarmepumpe er i Hjallerup
Varmepumpen løftes på plads på Hjallerup Fjernvarmes central i Klokkerholm.
Hjallerup Fjernvarme har Danmarks første gasfyrede absorptionsvarmepumpe.
Nyhed
- Matilde Fenger Flindt - maf@dgc.dk - GASenergi

Dansk Gasteknisk Center har stået i spidsen for et EUDP-støttet demonstrationsprojekt, hvor man på et fjernvarmeværk, med partnerne Aktive Energi Anlæg og Grøn Energ sammen med Hjallerup Fjernvarme, har testet, projekteret og demonstreret en direkte gasfyret absorptionsvarmepumpe.

Projektets formål har været at etablere og demonstrere en større direkte gasfyret absorptionsvarmepumpe på et fjernvarmeværk med fokus på konkurrencedygtig varmepris, høj VE-andel og brændselseffektiv drift.

En gruppe bestående af Skagen Fjernvarme, Skals Fjernvarme og Lemvig Fjernvarme er også indgået i projektet, lige som Bramming Fjernvarme har indgået i visse af projektets analyser.

Efter en række analyser blev en sådan varmepumpe fundet egnet, bestilt og opsat på Hjallerup Fjernvarmes central i Klokkerholm. Varmepumpen er den første af sin art, der er opstillet på et fjernvarmeværk i Danmark. Hos Hjallerup Fjernvarme øger varmepumpen udbyttet fra solvarmeanlægget og mindsker varmetabet fra fjernvarmenettet.


Se en kort video om anlægget