Smart Energy Networks: Sådan blev pengene brugt

Partnerskabet Smart Energy Networks, der gennem en EUDP (Energiteknologisk Udvilings- og Demonstrationsprogram) bevilling, har ført til en række konkrete resultater i løbet af de tre år, det har kørt. Der er blevet gennemført en række analyser, der har mundet ud i tre såkaldte hovepublikationer og to større analyser.
Det EUDP-støttede projekt Smart Energy Networks har bl.a. ledt til tre publikationer
Nyhed
- Redaktion - redaktion@gasenergi.dk - GASenergi

Partnerskabsprojektet Smart Energy Networks, har gennem en EUDP-bevilling (Energiteknologisk Udvilings- og Demonstrationsprogram),  ført til en række konkrete resultater i løbet af de tre år, det har kørt. 

 Der er blevet gennemført en række analyser, der har mundet ud i tre hovedpublikationer og to større analyser.

Blandt projetktpartnerne er Dansk Gasteknisk Center, Dansk Energi, Dansk Fjernvarme og Teknologisk Intsitut.

 

Anbefalinger til fremtiden

Både analyser og publikationer indeholder en række anbefalinger til den fremtidige forsknings-, udviklings- og demonstrationsindsats (FUD) på energiområdet.

Det overordnede formål har været at fremme brugen af forskellige forsyningsarter, ligesom der også er blevet arbejdet med at undersøge, hvordan Danmark kan forblive et energiteknologisk pionerland, og hvordan private investorer kan gøres interesserede i energiindustrien.

EUDP har støttet partnerskabet med 2,10 mio. kr., hvilket er halvdelen af det samlede projektbudget. Smart Energy Networks-projektet varede fra 2014-2017.