Se erhvervslivets klimaanbefalinger

12 ud af regeringens 13 klimapartnerskaber har afleveret anbefalinger til regeringen.
12 ud af regeringens 13 klimapartnerskaber har afleveret anbefalinger til regeringen.
Nyhed
- Matilde Fenger Flindt - maf@dgc.dk - GASenergi

Midt i coronakrisen har regeringens klimapartnerskaber afleveret deres anbefalinger til regeringen, der nu skal forsøge at samle trådene og sikre, at Danmark bevæger sig mod målet om at reducere drivhusgasserne med 70 procent i 2030. Det skriver Altinget.dk.

Et første øjekast viser, at der er omfattende rapporter, hundredvis af klimaforslag at kaste sige over og hvert partnerskab står med egne udfordringer.

”Forslagene fra de 13 klimapartnerskaber er af gode grunde ikke tænkt sammen, og mange forslag går på tværs af sektorer og brancher. Næste skridt er derfor en samlet klimaplan. Her er det helt afgørende, at den samlede klimaplan redegør for konsekvenserne af hvert enkelt initiativ – og at planen som helhed sikrer, at den grønne omstilling går hånd i hånd med fortsat vækst og velstand i Danmark,” skriver de 13 klimapartnerskaber i en fælles præambel til regeringen.

 

Anbefalingerne fra Energi- og forsyningssektoren

Den danske energi- og forsyningssektor har allerede reduceret udledningerne med 58 procent siden 1990, og det er klimapartnerskabets vurdering med anbefalingerne, at sektorerne i 2030 kan have reduceret mere end 95 procent.

”Initiativerne er udfasning af det resterende kul i kraftværkerne og naturgas til fjernvarmeproduktion, udfasning af naturgas og olie i individuel opvarmning, CO2-fangst på store punktkilder, reduktion af plast i affaldsenergien og reduktion af naturgasforbruget til energiproduktionen i Nordsøen,” skriver klimapartnerskabet for energi- og forsyningssektoren.

Omstillingen vil kræve betydelige investeringer, fremgår det også. Umiddelbart hvad der svarer til 5.000 kroner om året per husstand i Danmark. Hertil vurderer partnerskabet, at med uændrede afgiftsstrukturer, der i høj grad beskatter fossile brændselskilder, forventes statskassen at miste indtægter svarende til omkring 23 milliarder kroner i 2030.