Rapport: Stort potentiale for bæredygtig biogas

Rapport: Stort potentiale for bæredygtig biogas
Nok bæredygtig biogas til, at det kan afløse naturgassen.
Nyhed
- Matilde Fenger Flindt - maf@dgc.dk - GASenergi

De danske biogasanlæg kan levere biogas nok til at dække det store behov for grøn gas, som regeringens klimapartnerskaber meldte ud midt i marts.

Det viser en ny rapport, som Syddansk Universitet har udarbejdet for Energistyrelsen. 

"Det er glædeligt, at der nu ligger stærk dokumentation for, at den danske biogassektor kan levere tilstrækkeligt med bæredygtig biogas til at dække behovet både i energisektoren, industrien og transportsektoren," siger Henrik Høegh, formand for Biogasbranchen. 

Samtidig konstaterer han med tilfredshed, at den danske biogas er yderst bæredygtig, da den primært er baseret på husdyrgødning og restprodukter fra fødevareindustri og husholdninger. Under fem procent af biomassegrundlaget er energiafgrøder. 

 Potentiale på 94 PJ biogas

Samlet viser rapporten et potentiale på 94 petajoule biogas, hvilket svarer til det aktuelle naturgasforbrug. Rapporten dokumenterer samtidig et stort uudnyttet potentiale for biogas baseret på husdyrgødning, der giver et særligt højt bidrag til at nå målene på klimaområdet. Det har den udfordring, at et stort vandindhold i gylle kræver, at der blandes mere tørre biomasser i. På de store fælles biogasanlæg anvendes restprodukter fra fødevareindustrien samt kildesorteret husholdningsaffald. De mindre gårdbiogasanlæg løser til en vis grad problemet ved at supplere gyllen med energiafgrøder. 

Rapporten peger desuden på, at der er et stort fremtidigt potentiale i at anvende halm og græs til at øge tørstoffet i husdyrgødningen, men også at det kræver en markant udvikling af biogasteknologien.