Rapport: Biogas kan produceres langt billigere i 2030

Rapport: Biogas kan produceres langt billigere i 2030
Potentiale for halvering af prisen på produktion af biogas.
Nyhed
- Matilde Fenger Flindt - maf@dgc.dk - GASenergi

En ny rapport fra konsulenthuset Viegand Maagøe viser, at der er et stort potentiale for at øge mængden af biogas, og samtidig reducere prisen på biogasproduktionen med over 42 % frem mod 2030. Nature Energy, der er en af Danmarks største producenter af biogas, ser et potentiale for at producere dobbelt så billigt allerede i 2029 sammenholdt med i dag.

En helt ny rapport fra Nature Energy og Viegand Maagøe viser, at der er potentiale for at producere betydeligt mere biogas i fremtiden, samtidig med at det kan gøres langt mere effektivt og dermed billigere. Rapporten viser blandt andet, at der er potentiale for at spare i alt 42,2 % af totalomkostningerne på produktion af biogas frem mod 2030 i forhold  til i dag.

Mere biogas til en lavere produktionspris

”Med rapportens konklusioner står det klart, at der i fremtiden kan produceres langt mere biogas, og at det kan gøres væsentligt billigere. Det er rigtig godt nyt for Danmarks grønne omstilling,” siger Nature Energys direktør, Ole Hvelplund og fortsætter: ”I Nature Energy kan vi med vores effektive storskalaanlæg halvere omkostningerne i 2029 i forhold til det nuværende niveau, og dermed bliver vores behov for støtte også mindre på sigt,” siger Ole Hvelplund.
Viegand Maagøes direktør, Søren Eriksen, har set frem til at offentliggøre den nye rapport, som han mener, sætter en streg under biogassens grønne potentiale.

”Rapporten viser, at biogas bør spille en helt afgørende rolle i den grønne omstilling. Der kan rent faktisk produceres nok biogas til at erstatte al gas med CO2-neutral biogas – og frem for alt vil der være et samfundsøkonomisk overskud ved at gøre det,” siger Søren Eriksen.