Politisk aftale sikrer 850 mio. til udvikling af grønne brændstoffer

P2X  skal udvikles i stor skala og sikre grøn strøm til brint, bl.a til tung industri.
P2X skal udvikles i stor skala og sikre grøn strøm til brint, bl.a til tung industri.
Nyhed
- Redaktion - redaktion@gasenergi.dk - GASenergi

CO2-neutrale løsninger inden for blandt andet den tunge transport er afgørende for at komme i mål med den grønne omstilling. Derfor afsætter regeringen og et bredt flertal i Folketinget nu 850 mio. kroner til udviklingen af Power-to-X-teknologier, der skal gøre det muligt i stor skala at omdanne grøn strøm til brint og andre bæredygtige brændstoffer, der kan bruges i skibe, fly, lastbiler og den tunge industri.
 

Danmark skal være med helt fremme, når det kommer til udviklingen af fremtidens grønne brændstof-løsninger. En stærk transportsektor, en stor produktion af vedvarende energi, et robust forskningsmiljø og en lang tradition for at samarbejde på tværs betyder, at dansk erhvervsliv har et stort potentiale for at bidrage til udviklingen af grønne brændstoffer. Derfor har regeringen sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, [Radikale Venstre], Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet afsat 850 mio. kr. til udviklingen af danske Power-to-X-projekter i Danmark og EU.

”Produktion af grøn brint har et kæmpe potentiale, både for at skabe CO2-reduktioner og for at blive Danmarks næste grønne erhvervseventyr. Med en fælles, europæisk indsats kan vi for alvor få teknologien op i skala og ned i pris og sætte fart på den grønne omstilling af f.eks. skibs- og luftfarten, der ikke umiddelbart kan elektrificeres direkte. Vi afsætter 850 mio. kr. for at give de danske virksomheder de bedste forudsætninger for at udvikle Power-to-X-teknologi og være med til at kickstarte produktionen af grønne brændstoffer. Det kommer ikke kun Danmark til gavn, men også hele Europa”, siger klimaminister Dan Jørgensen.

Midlerne afsættes til et fælleseuropæisk projekt om grøn brint, et såkaldt IPCEI, der har til formål at understøtte store, transnationale udviklingsprojekter, som kan komme hele Europa til gavn. Fordelen ved at give støtte gennem IPCEI er, at det giver mere fleksible rammer for at understøtte udbuddet af vedvarende brint og andre PtX-projekter med henblik på at bringe omkostningerne ned, så udbuddet på sigt kan matche efterspørgslen på markedsbaseret vilkår.