Over 300 mio. kr. til grønne energiprojekter

Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) støtter 41 nye energiteknologiske projekter med 308 mio. kr.,
Støttemillioner uddelt til 41 energiteknologiske projekter
Nyhed
- Jan K. Jensen - jkj@dgc.dk - Dansk Gasteknisk Center

Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) støtter 41 nye energiteknologiske projekter med 308 mio. kr., der fremmer udviklingen af grønne og klimavenlige energiteknologier. .

I alt modtog EUDP 88 projektansøgninger med et samlet ansøgt støttebeløb på godt 897 mio. kr., dvs. tre gange så stort et beløb, som der er bevilget. Energieffektivitet, biomasse og systemintegration er med støttebeløb på henholdvsi 104 mio. kr., 75 mio. kr. og 71 mio. kr. de teknologiområder, der opnår højst støtte. 

De projekter, der modtager de største støttebeløb er: Net Zero Carbon Capture ( 30 mio. kr.); CLEO – et CO2-neutralt brændstof til den maritime sektor (26 mio. kr.); Power Buoy (37 mio. kr.) og SuPrHeat – Højtemperaturvarmepumper med naturlige kølemidler til bæredygtig procesvarme (35 mio. kr.)