Nyt navn til nyt selskab

Dansk Gas Distribution og HMN GasNet bliver til Evida.
Evida er navnet efter sammenlægning af energiselskaber.
Nyhed
- Matilde Fenger Flindt - maf@dgc.dk - GASenergi

Dansk Gas Distribution og HMN GasNet bliver til Evida.

Fra den 1. oktober 2019 samles 400.000 kunder og 18.000 km gasrør i selskabet Evida. Selskabets hovedopgaver er at sikre effektiv drift og vedligehold af det lands-dækkende gasnet, medvirke til grøn omstilling af gassen og sikre forsyningssikkerhed til de over 400.000 kunder, der i dag har gas som primær energikilde. 

 

Fokus på grøn omstilling

Evida vil have stort fokus på den grønne omstilling med en optimal udnyttelse af det landsdækkende gasnet, der har en værdi på ca. 55 mia. kroner og en restlevetid på minimum 50 år. Der er derfor tale om en veletableret og driftssikker infrastruktur, der har afgørende betydning i forhold til at sikre forsyningssikkerhed også på langt sigt.

”Gasnettet vil spille en vigtig rolle i Danmarks grønne omstilling, i takt med at gassen i nettet bliver omlagt til biogas og grønne gasser, ligesom nettet kan fungere som energilager til de vindstille perioder”, siger administrerende direktør Ole Kalør.

Han kalder det desuden naturligt, at distributionsselskaberne, i et lille land som Danmark, samler sig i ét selskab med en fælles vision for fremtiden.


Ensartethed i pris


Beslutningen om at samle de to selskaber blev truffet tilbage i 2017 af den tidligere regering. Formålet med konsolideringen af distributionsselskaberne er blandt andet at skabe et effektivt selskab med en ensartet prisstruktur på tværs af landet til gavn for de mere end 400.000 gas-kunder.

 

Evidas hovedsæde er under etablering i Viborg, og selskabet vil desuden have to driftscentre i henholdsvis Sorø Kommune og i Trekantområdet. Virksomheden har desuden kontor og lager-faciliteter i Odense og Søborg, men disse lokationer vil blive lukket ned på længere sigt.

 

E’et i Evida står for energi, mens vida betyder liv. "Evi" giver associationer til noget uendeligt.

 

Fakta om Evida


•    Ejes af Energinet
•    Beskæftiger 450 ansatte
•    Drifter og vedligeholder 18.000 kilometer gasnet
•    Distribuerer gas til mere end 400.000 kunder – private og erhverv