Ny bestyrelsesformand for Energinet

Lars Barfoed bliver ny bestyrelsesformand for Energinet.
Tidligere minister og Finansrådsdirektør Lars Barfoed skal være bestyrelsesformand for Energinet.
- Matilde Fenger Flindt - maf@dgc.dk - GASenergi

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt har udpeget den tidligere direktør for Finansrådet og tidligere minister, Lars Barfoed, som ny bestyrelsesformand for Energinet. Det skriver Energi, forsynings og klimaministeriet i en pressemeddelelse.

Den afgående formand, Kim Andersen, har valgt at trække sig fra posten, da regeringen han udnævnt ham som generalkonsul i Flensborg.

”Kim Andersen har ydet en stor indsats som formand for Energinet.dk. Kim har været med til at drive Energinet  fremad i en tid, hvor forsyningssektoren er i rivende udvikling. Kim har bidraget til Energinets arbejde med at sikre en høj el- og gasforsyningssikkerhed, indpasning af mere vedvarende energi i elsystemet og etableringen af udlandsforbindelser på el- og gasområdet. Jeg sætter stor pris på det samarbejde, som vi har haft”, siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt. 

Kort tid på posten
Kim Andersen har været bestyrelsesformand for Energinet siden maj 2016:
”Jeg har fulgt Energinet siden stiftelsen i 2004 og har senest haft fornøjelsen af at være bestyrelsesformand for Energinet.. Det har givet mig mulighed komme helt tæt på de vigtige og samfundsmæssige opgaver, som Energinet løfter. Mit håb er, at Energinet må fortsætte med en aktiv udvikling af den overordnede struktur på energiområdet. Samtidig vil jeg gerne takke for et godt samarbejde med bestyrelseskollegaer og direktionen i Energinet”. 

Lars Barfoed der arbejder som public affairs direktør i kommunikationsfirmaet Primetime ser frem til opgaven:
”Jeg er glad for, at ministeren har udpeget mig til posten. Energinet løfter opgaver med stor betydning for det danske samfund. Arbejdet med fortsat at udvikle en sikker, effektiv og bæredygtig el- og gasforsyning for de danske forbrugere og virksomheder er en interessant opgave, som jeg glæder mig til at bidrage til som formand for virksomhedens bestyrelse”.

 

Fakta – Energinet

  • Energinet har ansvaret for danskernes forsyningssikkerhed for el og gas. Selskabet ejer og driver det overordnede højspændingsnet, gastrans-missionsnet, to gaslagre og dele af det danske gasdistributionsnet
     
  • Siden Energinet blev dannet i 2005, er de danske el- og gasnet blevet udbygget og er i dag stærkere forbundet til nabolandene. I takt med, at EU's indre marked for energi udvikler sig, og andelen af vedvarende energi vokser, bliver markederne og forbindelserne mellem landene udbygget. Energinet er bl.a. i gang med at bygge nye elforbindelser til Holland og Tyskland.
     
  • Energinet er en selvstændig offentlig virksomhed og ejes på statens vegne af energi-, forsynings- og klimaministeren. Ejeren har den endelige myndighed ove
     
  • Energinet inden for de rammer, der er fastlagt i lovgivningen, og udøver sit ejerskab i overensstemmelse med de retningslinjer, der er givet i Lov om Energinet og bekendtgørelsen om økonomisk regulering af Energinet.