Masser af grøn gas i nettet

Grøn Gas Danmark: Vi når 30 % grøn gas i 2023
Interessefællesskabet Grøn Gas Danmark blev lanceret for knap to år siden.
Grøn Gas Danmark: Vi når 30 % grøn gas i 2023
Nyhed
- Matilde Fenger Flindt - maf@dgc.dk - GASenergi

Da vi for to år siden lancerede interessefællesskabet Grøn Gas Danmark, kom vi med en ambitiøs udmelding – Danmark kan blive det første land i Europa, der gør sig fri af naturgas og alene dækker gasforbruget med grøn biogas. Tekniske beregninger viser, at vi har potentiale til 100 pct. grøn gas, og at det mål kan nås i 2035. Derfor bør gas spille en central rolle i en kommende klimalov. Det skriver Carsten Jensen, direktør i Dansk Gas Distribution og Søren Hylleberg Sørensen, direktør i HMN GasNet i et debatindlæg med Grøn Gas Danmark som afsender.
 

+ 30 biogasanlæg er tilsluttet

Vi har nu tilsluttet mere end 30 biogasanlæg på gassystemet, hvoraf flere er i gang med at udvide kapaciteten. Det er en yderst positiv udvikling, der betyder, at den grønne omstilling af det danske gassystem er i fuld gang.

Når vi ser på, hvordan den grønne omstilling af gassystemet i Danmark går, så er der på nuværende tidspunkt tilkoblet 33 biogasanlæg. Disse anlæg producerer hver dag en imponerende mængde biogas og bidrager samtidig til at afhjælpe flere udfordringer i landbrugssektoren – ikke mindst CO2 udledning.

 

Total omstilling af gassystemet nærmer sig hastigt

På nuværende tidspunkt er det lige over 10 % af gassen i gassystemet, der udgøres af grøn biogas. Med de i biogasopgraderingsanlæg der er sat i drift og de anlæg, som i dag har indgået aftale om tilslutning til gasnettet, forventer vi, at ca. 30% af gassen i det danske gassystem allerede i 2023 kommer fra opgraderet biogas. Dermed nærmer vi os med hastige skridt en total omstilling af gassystemet.

Faktisk slog vi i en enkelt måned - nemlig juli - sidste år rekord, hvor andelen af biogas i gassystemet var helt oppe på 18,6 %. Med den udvikling vi ser for tiden, kan den rekord blive slået i år, hvis vi igen får en varm sommer.