Markant come-back til gassen i energipolitik i EU

Analyse: EU-Kommissionen er klar til at give gas en afgørende rolle i den grønne omstilling og fremtidens energisystem.
Analyse: EU-Kommissionen er klar til at give gas en afgørende rolle i den grønne omstilling.
Nyhed
- Frans Rønnov -fro@energinet.dk - Grøn Gas Danmark

Gas og gassystemet er, ifølge en analyse fra Grøn Gas Danmark, på vej til at få en langt stærkere position i EU. Efter i mange år at have været nedprioriteret i forhold til udviklingen af el, er der nu tegn på, at EU-Kommissionen er klar til at give gas en afgørende rolle i den grønne omstilling og i fremtidens energisystem som sådan. Kommissionen synes at være indstillet på, at EU fremover skal gå på mindst to ben i energipolitikken - el og gas. Og det gælder både traditionel naturgas og VE-gasser samt anvendelsen af gassystemets fleksibilitet og lagermuligheder.

Det fremgår blandt andet  af referatet fra det årlige møde mellem EU-Kommis­sionen og den europæiske gassektor, også kendt som Madrid Forummet, der fandt sted den 19.-20. oktober 2017. Samme melding kommer fra den højest placerede embedsmand i Kommissionens Energiafdeling, Klaus-Dieter Borchardt. Ifølge det ansete medie Politico bekræfter han også, at Kommissionen planlægger forslag til en omfattende gasmarkedsreform, der bl.a. skal styrke grøn gas, når den nye Kommission træder til i 2020. Således har Kommissionen indledt en række konkrete analyser af gassystemet, der skal færdiggøres i 2018.


Vigtige roller til VE-gasser

Holdningen er, at VE-gasser, herunder ikke mindst biogas, kommer til at spille en afgørende rolle i EU-landenes bestræbelser på at reducere CO2-udledningen og begrænse brugen af fossile brændsler. “Over tid bliver vi nødt til at erstatte naturgas med VE-gasser. Vi har et veludviklet, velfungerende transmissions- og distributionssystem, og vi har ikke råd til at lade det være tomt,” siger Klaus-Dieter Borchardt ifølge Politico. Han ser ikke nogen udløbsdato for naturgas, der, ifølge ham, fremover skal spille en vigtig rolle i EU's energistruktur. 

Torben Brabo, direktør for Energinets gastransmission, og medlem af den europæiske gasorganisation, Gas Infrastructure Europe’s bestyrelse, er af samme opfattelse:
 
”Det er tydeligt, at der er et skifte på vej. Der bliver talt om gas på en helt anden måde, end vi tidligere har hørt. Der er ingen tvivl om, at det er udtryk for et paradigmeskifte. Gas ses nu som en del af løsningen og ikke længere som en del af problemet,” siger Torben Brabo. ”Det gælder ikke kun i Kommissionen, men også blandt de europæiske regulatorer (ACER) og de store industrielle aktører,” tilføjer Torben Brabo. 

Han ser mindst tre årsager til, at Kommissionen justerer kursen. Udviklingen af el-systemet kører ganske vist fint, men - ikke mindst af økonomiske hensyn - er det klogt at satse på mere end en energiform.  Desuden medfører udviklingen i gassystemet, at man kan tilbyde flere og flere grønne løsninger. Således stiger antallet af biogasproducenter, og nye forbrugsområder, f.eks. tung transport og skibstransport, bruger mere og mere grøn gas. Endelig står det nu i højere grad klart for Kommissionen, at fremtidens energimiks kræver et meget fleksibelt energisystem, og her skal det eksisterende gassystem, herunder gaslagrene, spille en rolle. 


Tankevækkende signaler

Direktør i Dansk Gas Distribution, Carsten Jensen, siger på vegne af interessefællesskabet Grøn Gas Danmark, at man også her er yderst opmærksom på de nye signaler fra EU.

 "Det er da tankevækkende, at EU nu er på vej til at rehabilitere gassen. Det er ikke mindst interessant i disse måneder, hvor de kommende års danske energipolitik er i støbeskeen. Vi håber, at beslutningstagerne er opmærksomme på, at vi har signaleret, at gassen – med de rette rammebetingelser – kan være 100 pct. grøn i 2035, om blot 17 år,” lyder det fra Carsten Jensen. 

EU-Kommissionens kommende analyser af gassektoren har fokus på perspektiverne for grønne gasser, synergi og kobling med el-systemet samt gassystemets overordnede rolle i den grønne omstilling. I 2019 vil man på baggrund af disse studier forberede et oplæg til den nye Kommission som tiltræder i november 2019. Det endelige udspil til ”New Gas Sector Reform” (gasdirektiv og gasforordning) forventes præsenteret i første kvartal af 2020.

Følg Grøn Gas Danmark på Twitter @GronGasDanmark