Kvart milliard til energiteknologiske projekter

I 2021 er det igen muligt at søge om støtte til udvikling, demonstration og test af energiteknologiske løsninger gennem de nationale støtteprogrammer EUDP og Green Labs DK.
I 2021 er det igen muligt at søge om støtte til udvikling, demonstration og test af energiteknologiske løsninger gennem de nationale støtteprogrammer EUDP og Green Labs DK.
5. marts er ansøgningsfrist for at søge støtte til energiteknologiske løsninger.
Nyhed
- Redaktion - redaktion@gasenergi.dk - GASenergi

I 2021 er det igen muligt at søge om støtte til udvikling, demonstration og test af energiteknologiske løsninger gennem de nationale støtteprogrammer EUDP og Green Labs DK.
Bestyrelsen for programmerne har netop åbnet for ansøgere til den næste runde, der har frist for projektansøgere den 5. marts 2021. 

"Vi ved, at nye klimateknologier skal levere en væsentlig del af den CO2-reduktionen på 70 procent, vi i Danmark skal nå i 2030. Derfor håber vi på at se en lang række innovative ansøgninger i 2021, så vi forlænger den interesse for grøn innovation, som vi så i 2020, hvor interessen for at søge EUDP-støtte var historisk høj," siger Anne Grete Holmsgaard, bestyrelsesformand for EUDP i en pressemeddelelse. 

I 2020 blev der ved to ansøgningsrunder til EUDP samlet set søgt om tilskud for 1,8 mia. kroner.

EUDP, Green Labs DK og Power-to-X

EUDP udbyder to forskellige puljer i januar 2021; den generelle EUDP-pulje og en særpulje med fokus på Power-to-X. Særpuljen Nordsøpuljen udgår i 2021, men forventes at blive genoprettet i 2022.

EUDP’s generelle pulje på 250 mio. kr. støtter udvikling og demonstration af alle typer af innovative energiteknologier med udgangspunkt i EUDP’s strategi. Strategien udgør puljens fokusområder, men EUDP udelukker ikke ansøgninger, der ligger uden for fokusområderne. Hvis idéen er god, og projektet lever op til de krav, der stilles til alle projekter, kan projektet modtage tilskud. Under denne pulje ligger også tilskudsordningen Green Labs DK, som er målrettet etablering af faciliteter, hvor virksomheder kan demonstrere og teste nye klimateknologier under realistiske omstændigheder. Det vil sige, at ansøgninger til Green Labs DK-programmet konkurrenceudsættes med udviklings- og demonstrationsprojekter under EUDP.

Power-to-X-puljen på 16,5 mio. kr. støtter projekter med fokus på udvikling og demonstration af teknologier, der er nødvendige for at kunne viderebearbejde brint til ”X”-produkter, herunder indfangning og rensning af CO2 på affaldsforbrændingsanlæg eller industrivirksomheder samt produktion af grøn ammoniak, jet fuel og andre Power-to-X-produkter.

Der er ansøgningsfrist for EUDP og GreenLabs DK den 5. marts 2021.