Klimarådet lægger op til debat om omstillingen til et klimaneutralt samfund

Klimarådet lægger op til debat om omstillingen til et klimaneutralt samfund
Gode ideer fra organisationer, virksomheder og borgere er også meget velkomne.
Nyhed
- Matilde Fenger Flindt - maf@dgc.dk - GASenergi

Klimarådet ser i et diskussionsoplæg nærmere på omstillingen til et klimaneutralt samfund i 2050, og hvilken strategi der skal lægges til grund for de næste skridt. Den grønne omstilling er en kæmpe opgave, og det vil derfor kræve alle gode kræfter at sikre, at Danmark når i mål. I den kommende tid vil diskussionsoplægget derfor danne grundlag for en række diskussioner med organisationer, virksomheder og borgere om relevante fokusområder for Klimarådets kommende arbejde.


Gode ideer modtages med kyshånd

I den kommende tid vil Klimarådet opsøge interessenter med relevant viden og ideer og selv holde en række oplæg på forskellige konferencer med udgangspunkt i diskussionsoplægget.  Samtidig håber Klimarådet også, at organisationer, virksomheder og borgere med gode ideer vil tage kontakt til Klimarådet og bidrage med gode ideer på mail@klimaraadet.dk. Er man interesseret i et oplæg fra Klimarådet om Danmarks grønne omstilling med udgangspunkt i diskussionsoplægget, er man også meget velkommen til at henvende sig.

 

”Kun ved at samle alle gode kræfter kan Danmark få en vellykket grøn omstilling. Der er mange ubesvarede spørgsmål, og der er ikke én virksomhed eller én borger, der sidder med alle svarene. I det diskussionsoplæg vi offentliggør i dag, har vi skitseret en række problemstillinger og nogle mulige løsninger, og med udgangspunkt i det oplæg vil vi gerne høre forskellige bud på, hvordan vi når bedst i mål,” siger Peter Møllgaard.