Klimapanel udpeger de mest effektive grønne løsninger

Innovationsfondens klimapanel har fokus på lagring af vedvarende energi og P2X.
Fokus på lagring af vedvarende energi og P2X.
Nyhed
- Matilde Fenger Flindt - maf@dgc.dk - GASenergi

Innovationsfondens klimapanel der består af bl.a. førende klimaforskere, topledere fra de største danske virksomheder, interesseorganisationer og myndigheder har haft til opgave at identificere de klimaløsninger og -teknologier, som med afsæt i danske styrkepositioner kan få størst gavn på CO2-udledningen og klimaet.


Dansk styrkeposition

Det arbejde er nu afsluttet, og i en ny rapport udpeger klimapanelet en række klimaløsninger fordelt på fem overordnede områder, som både repræsenterer langt størsteparten af Danmarks samlede udledning, og samtidig er områder, hvor Danmark har eksisterende forskning og erhvervsmæssige styrkepositioner:

1) bæredygtigt landbrug og fødevarer, 2) energi og lagring, 3) alternative brændstoffer og transport, 4) byggeri og intelligente bygninger og 5) fremstillingsindustri og materialer.

Alle fem områder omfatter løsninger, hvor dansk innovation har potentiale for at skabe den største reduktion af CO2-udledning forankret i danske styrkepositioner inden for forskning, erhvervsliv og regulering.

Løsningerne tæller blandt andet alternative brændstoffer til transport, klimavenlig fødevareproduktion, digitalisering og energieffektiviseringer i byggeri og fremstillingsindustri og ikke mindst et vedvarende og massivt fokus på lagring af vedvarende energi og såkaldt P2X.