HOFOR gør bygassen grøn

HOFOR tager ambitionen om, at København skal være 100 pct. CO2-neutral i 2025, meget alvorligt
Bygas stærkt på vej mod 50 % CO2-neutralitet.
Nyhed
- Matilde Fenger Flindt - maf@dgc.dk - GASenergi

HOFOR tager ambitionen om, at København skal være 100 %. CO2-neutral i 2025, meget alvorligt. Bl.a. arbejder HOFOR målrettet på at gøre bygassen 100 % grøn i 2025.
 

Grøn omstilling går hurtigere end forventet

I slutningen af 2018 indfasede Hovedstadsområdets Forsyningsselskab, HOFOR, et nyt opgraderingsanlæg, der udvinder CO2-neutral gas af københavnernes eget spildevand og erstatter en del af den naturgas, der anvendes til produktion af bygas.
Det har medført, at bygassen hurtigt er blevet markant mere grøn. Det er faktisk gået endnu hurtigere, end HOFOR selv havde ventet. I juni blev der sat en ny rekord, idet hele 44 % af bygassen var CO2-neutral denne måned.

"Det er supergodt og et enormt fremskridt, fordi vi sparer København for flere tusinde tons klimabelastende CO2," siger gaschef i HOFOR, Morten Stanley.Det næste delmål er, at bygassen, som 300.000 københavnere allerede bruger, skal være 60 %. CO2-neutral allerede i 2020.

 

På udkig efter samarbejdspartnere

HOFOR arbejder sammen med BIOFOS på at få mere biogas i bygasnettet. Den biogas, der er i bygasnettet i dag, stammer fra såkaldt udrådnet spildevandsslam fra Renseanlæg Lynetten og Renseanlæg Avedøre. For at sikre, at få andelen af biogas endnu højere op, er HOFOR gået i dialog med flere aktører i deres forsyningsområde, hvor andre spildevands- og affaldsanlæg er mulige samarbejdspartnere.

Det langsigtede mål er, at bygassen skal være 100 % CO2-neutral i 2025

 

Københavnerne leverer selv gassen

Biogassen stammer fra slammet i spildevandet. Når københavnerne vasker op eller går på toilettet, bidrager de til produktionen af bæredygtig bygas. Når toiletvand og andet spildevand møder bakterierne i rådnetankene på BIOFOS' spildevandsanlæg, gennemgår det biologiske materiale en forrådnelsesproces, der skaber biogas i form af metan og CO2. I stedet for at gassen ryger videre ud i atmosfæren og gør klimaet endnu varmere, behandler HOFOR gassen og sender den videre ind i gasnettet.

"Det er et godt eksempel på, at vi kan reducere CO2-udledningen ved at gøre tingene smartere. Når vi blander københavnernes "egen gas" i bygassen, reducerer vi CO2-udledningen. Det er da genialt," udtaler Morten Stanley.