HMN Naturgas anker sag om prisaftale

HMN Naturgas anker sag om ulovlig prisaftale
Den seneste appelsag endte med fastholdelse af anklagerne om en ulovlig prisaftale, men HMN Naturgas anker igen.
Nyhed
- Redaktion - redaktion@gasenergi.dk - GASenergi

HMN Naturgas fastholder, at det ikke var i strid med konkurrencelovgivningen, da naturgasselskabet i foråret 2014 udarbejdede en serviceordning med en række vvs-installatører, som stod for serviceringen af HMN Naturgas´ kunders gasfyr i hovedstadsområdet og Midt- og Nordjylland. Derfor anker HMN Naturgas en afgørelse, der blev afsagt i Sø- og Handelsretten onsdag den 12. juni, til Landsretten.

Først Konkurrencerådet og sidenhen Konkurrenceankenævnet nåede i henholdsvis 2016 og 2017 frem til, at HMN Naturgas handlede i strid med konkurrencereglerne da de koordinerede priser på abonnementer med underleverandørerne Gastech og Kiertner samt brancheforeningen Debra. Samme konklusion er Sø- og Handelsretten nu nået frem til.

Prisaftaler var til gavn for kunderne

Den nye model for serviceordningen indebar, at abonnementsprisen blev sat op, mens avancerne for reservedele blev sat ned. Resultatet blev for kunderne lavere priser for at få serviceret deres gasfyr.

Administrerende direktør i HMN Naturgas Susanne Juhl fastholder, at modellen for serviceordninger skal ses som et hele, og at ændringen kom kunderne til gode. Den nye ordning blev etableret, efter at HMN Naturgas i kølvandet på klager fra nogle kunder blev opmærksom på, at der var store prisforskelle på reservedele mellem Øst- og Vestdanmark. Prisforskellene gjorde, at nogle kunder betalte forholdsmæssigt mere end andre for service på deres gasfyr.

”Vi ændrede serviceordningen med VVS-installatørerne med det klare formål at sikre alle HMN Naturgas´ kunder lavere priser og bedre service. Det kostede en del armlægning med underleverandørerne at nå frem til de besparelser, som kom forbrugerne til gode. Og vi har gennem hele forløbet været dybt uenige i, at vores arbejde for lavere priser for forbrugerne skulle være ulovlig priskoordinering og kartelvirksomhed i strid med konkurrencereglerne. Afgørelserne i Konkurrencerådet, Konkurrenceankenævnet og nu også Sø- og Handelsretten overrasker mig meget, og vi er slet ikke i tvivl om at anke afgørelsen til Landsretten,” siger Susanne Juhl.

Serviceordningen er efterfølgende blevet frasolgt og administreres ikke længere af HMN Naturgas.