Historisk høj pris på at udlede CO2

Historisk høj pris på at udlede CO2
Arkivfoto: Pixabay
Prisen på CO2-udleding i Europa stiger.
Nyhed
- Redaktion - redaktion@gasenergi.dk - GASenergi

Prisen for at udlede CO2 i Europa er historisk høj. I årevis er EU's system for handel med CO2-kvoter (ETS) blevet kaldt en "fiasko" og "oppustet", men de seneste måneder og uger har det fået en helt anden tyngde. Fredag den 8. januar kostede det 259 kroner at udlede et ton CO2. Det skriver Ritzau og EnergiWatch.

Det er den højeste pris, siden ETS blev skabt i 2005, og det er både godt for klimaet og dansk erhvervsliv, vurderer flere organisationer og ministeren.

"Det er meget positivt, at kvoteprisen stiger. Det er lige præcis den udvikling, som jeg arbejder for." "En høj kvotepris er med til effektivt at drive omstillingen og vigtig, hvis vi skal nå vores mål i 2030 både i EU og nationalt," siger klimaminister Dan Jørgensen. Formålet med ETS er at fremme klimavenlige løsninger ved at tvinge virksomheder, kraftværker og flyselskaber til at betale en pris for den CO2, som de udleder. I mange år lå prisen så lavt, at systemet ifølge eksperter havde ringe effekt. Årsagen var, at ETS blev oversvømmet med gratis kvoter efter finanskrisen.

Siden oktober 2020 er prisen for en kvote steget 51 procent. En af flere årsager til den seneste prisstigning er ifølge ministeren den beslutning, som EU-landene i december traf om at hæve reduktionsmålet for CO2 i 2030 til "mindst 55 procent". Dermed vil ETS ifølge ministeren "skulle levere flere reduktioner med en stigende kvotepris til følge". Samarbejdet i EU, herunder ETS, har ifølge Dansk Industri været "hovedmotoren i den grønne omstilling" både i Danmark og Europa.

 

 

Kvotesystemet for CO2

  •  ETS (emissions trading system) sætter et loft over, hvor meget CO2 virksomheder i medlemslandene må udlede. - De omfattede virksomheder køber eller tildeles kvoter for, hvor meget de må udlede.
  • En CO2-kvote er retten til at udlede et ton CO2.
  •  Kvoterne skal give virksomhederne et incitament til at investere i grønne teknologier, så de slipper for omkostningen ved at skulle købe kvoter.
  • Bøder tildeles, hvis omfattede virksomheder udleder mere end deres kvote. - Udleder de mindre, kan de sælge deres kvoter.
  • ETS blev etableret i 2005 som et værktøj til at reducere udledningen af drivhusgasser omkostningseffektivt i EU.
  • De 27 EU-lande deltager i systemet sammen med Lichtenstein, Norge og Island. Storbritannien forlod ETS 1. januar 2021.
  • På grund af finans- og gældskrisen og på grund af billigere vedvarende energi faldt prisen på kvoter.
  • Eksperter kaldte ETS for et oppustet system uden den ønskede effekt.
  • Prisen på en CO2-kvote faldt fra 200 kroner i 2008 til 30 kroner i 2016. - Med reformer fik man prisen op. - Man udskød salget af kvoter, og man oprettede en markedsstabilitetsreserve (MSR), hvortil man flyttede 12 procent af overskudskvoterne. - Senere besluttede man at reducere kvoterne år for år med 2,2 procent i stedet for tidligere med 1,74 procent. Og man fordoblede andelen af kvoter, der flyttes til reserven MSR til 24 procent.
  •  Ifølge de økonomiske vismænd skal prisen for en kvote endnu højere op, til omkring 450 kroner, hvis den skal "afspejle de samfundsøkonomiske omkostninger".

 

Kilder: EU-Kommissionen og EU-note til Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget, november 2019.