Her er den nye bestyrelse for Dansk Gas Forening

Her er den nye bestyrelse for Dansk Gas Forening
Fra venstre: Henrik Andersen, Thea Larsen, Henrik Iversen, Pernille Høgstrøm Resen, Henrik Rosenberg, Søren Eriksen, Morten Stanley, Ole Hvelplund og Jeppe Danø. (Fraværende: Frank Rosager og Tejs Laustsen Jensen) Foto: Matilde Fenger Flindt
Ved dagens generalforsamling er den nye bestyrelse blevet valgt.
Nyhed
- Matilde Fenger Flindt - maf@dgc.dk - GASenergi

Dansk Gas Forening har i dag afholdt sin ordinære generalforsamling nummer 108 på Scandic Hotel Sydhavnen i København.

På dagsorden var blandt andet valg af bestyrelsesmedlemmer.

På tur afgik Søren Hylleberg Sørensen som formand og Pernille Høgstrøm Resen som næstformand

Søren Hylleberg Sørensen modtog ikke genvalg, mens Pernille Høgstrøm Resen gjorde og bestyrelsen anbefalede  et genvalg af næstformanden for en to-årig periode, hvilket også skete.

Bestyrelsen anbefalede Søren Eriksen, Viegand Maagøe som ny formand. Han blev valgt og er nu formand for en to-årig periode.

Henrik Andersen og Morten Stanley, var begge på valg, og de er, som de ønskede, blevet genvalgt.

Kim Beyer-Eskildsen, var også på genvalg, men kunne ikke kunne genvælges, da han er udtrådt af bestyrelsen. Bestyrelsen havde i stedet opfordret Jeppe Danø til at stille op, og han blev valgt for en to-årig periode.

 

Den nye bestyrelse består nu af:
 

 • Søren Eriksen, Viegand Maagøe (formand)
 • Pernille Høgstrøm Resen, Evida (næstformand)
 • Frank Rosager, Biogas Danmark
 • Henrik Andersen, Aalborg Gas
 • Henrik Iversen, SEAS-NVE
 • Henrik Rosenberg, COWI
 • Morten Stanley, HOFOR
 • Ole Hvelplund, NGF Nature Energy
 • Thea Larsen, Dansk Gasteknisk Center (DGC)
 • Tejs Laustsen Jensen, Brintbrancen
 • Jeppe Danø, Energinet