Her er bestyrelsen for Dansk Gas Forening

Dansk Gas Forening har den 16. november afholdt sin ordinære generalforsamling nummer 110 i konferencecenteret Søhuset i Hørsholm.
Fra venstre: Henrik Rosenberg, Henrik Iversen, Jeppe Danø, Frank Rosager, Henrik Andersen, Søren Eriksen, Thea Larsen, Morten Stanley. (Fraværende Tejs Laustsen Jensen, Ole Hvelplund og Peter Kristensen) Foto: Matilde Flindt
Ved generalforsamlingen er bestyrelsen blevet (gen)valgt.
Nyhed
- Matilde Fenger Flindt - maf@dgc.dk - GASenergi

Dansk Gas Forening har den 16. november afholdt sin ordinære generalforsamling nummer 110. Den fandt sted i konferencecenteret Søhuset i Hørsholm.

På dagsorden var blandt andet valg af bestyrelsesmedlemmer.

På tur afgik Søren Eriksen som formand og Peter Kristensen som næstformand. De modtog begge genvalg, og det blev også udfaldet.

Desuden var Henrik Andersen, Jeppe Danø og Morten Stanley på genvalg - også på tur. De modtog alle genvalg og blev genvalgt.

Bestyrelsen havde anbefalet genvalg af alle, de på tur,  afgående kandidater.

Bestyrelsen 2021:
 

 • Søren Eriksen, Viegand Maagøe (formand)
 • Peter Kristensen, Evida (næstformand)
 • Frank Rosager, Biogas Danmark
 • Henrik Andersen, Aalborg Gas
 • Henrik Iversen, SEAS-NVE
 • Henrik Rosenberg, Rosenberg Consulting
 • Morten Stanley, HOFOR
 • Ole Hvelplund,  Nature Energy
 • Thea Larsen, Dansk Gasteknisk Center (DGC)
 • Tejs Laustsen Jensen, Brintbranchen
 • Jeppe Danø, Energinet

 

Elektronisk kommunikation fra 2022

Bestyrelsesformand Søren Eriksen kunne desuden i sin beretning fortælle, at der i bestyrelsen har været mange drøftelser om fremtiden for kommunikationen i Dansk Gas Forening. Det er blevet besluttet, at tiden er moden til at sige farvel til produktionen af bladet GASenergi, da det dels er dyrt at producere trykte medier, og det er mere bæredygtigt at udkomme med sin kommunikation elektronisk. 

Kommunikationen fra Dansk Gas Forening rykker derfor over på andre platforme - og vil fra 2022  udkomme på bl.a. LinkedIn, i form af webartikler på danskgasforening.dk, som nyheder samme sted og som et nyhedsbrev.