Helt sort at overse potentialet i grøn gas

Grøn Gas Danmark klar med 4 konkrete bud på gasløsninger i den grønne omstilling.
Grøn Gas Danmark har 4 bud på konkrete gasløsninger i den grønne omstilling.
Nyhed
- Redaktion - redaktion@gasenergi.dk - GASenergi

I dag præsenterer interessefællesskabet Grøn Gas Danmark fire konkrete anbefalinger til, hvordan gassystemet kan løse en række afgørende udfordringer i den grønne omstilling de kommende år. Med udgangspunkt i at Danmark har investeret 55 mia. kr. i et vidtforgrenet gasnet er de fire distributionsselskaber bag fællessakbet helt overbevist om, at den investering kan blive en hjørnesten i fremtidens grønne energisystem:

”Det er helt sort at overse potentialet i den grønne gas. Vi er simpelthen midt i et paradigmeskifte i gassektoren - ikke kun i Danmark, men i store dele af Europa, hvor der er gang i en omfattende grøn omstilling af gasnettet. Det giver helt nye muligheder for at anvende samfundsinvesteringen på 55 mia. kr. i gasnettet til at styrke den grønne omstilling. Det har vi som gasdistributionsselskaber en forpligtelse til at gøre omverdenen opmærksom på,” siger Carsten Jensen, administrerende direktør i Dansk Gas Distribution, på vegne af interessefællesskabet Grøn Gas Danmark.

Gasselskaberne 4 overordnede anbefalinger lyder:

  • Vedtag en national ambition, der erstatter naturgas med grøn gas
  • Skab job og eksporteventyr gennem forskning og produktion af grøn gas
  • Brug den grønne gas til at reducere transportens emissioner
  • Styrk helhedstænkningen og samfundsøkonomien i opvarmningen

 

Kun grøn gas i 2035

Grøn Gas Danmark har tidligere fremlagt en analyse, der viser, at det er realistisk, at 100 pct. af gassen i gasnettet kan være grøn i 2035.

”En officiel dansk ambition for andelen af grøn gas i nettet vil fungere som et styreredskab, som samfundet løbende kan holde udviklin­gen op imod. Ambitionen vil give retning, den vil blive opfattet som visionær, og samtidig vil den gøre den grønne omstilling af gassystemet målbar,” påpeger Susanne Juhl, administrerende direktør i HMN Naturgas.

Satsningen på grøn gas har også et stort potentiale til at skabe job og et nyt eksport-eventyr, da Danmark har en unik styrkeposition på dette felt på verdensplan. ”En netop offentliggjort analyse fra Damvad viser, at der er et eksportpotentiale på 16 mia. kr. og op mod 20.000 danske arbejdspladser alene i biogassektoren. Det kræver dog, at vi har et stærkt hjemmemarked, hvor vi viser, at det i praksis er muligt at gøre gassen i gasnettet grøn. Vi opfordrer derfor til, at man ser på det fulde potentiale i gasnettet, når rammerne for fremtidens energi udformes,” siger Ole Hvelplund, administrerende direktør i NGF Nature Energy.