Gasfyret kraftvarme og spidslast skal sikre elforsyningen

Se Ingeniørforeningen, IDAs klimasvar
Se Ingeniørforeningen, IDAs Klimasvar.
Nyhed
- Jan K. Jensen - jkj@dgc.dk - Dansk Gasteknisk Center

Med hjælp fra forskere fra Aalborg Universitet har Ingeniørforeningen udgivet IDAs Klimasvar.

Heri forudsættes, at de nuværende gas- og biomassefyrede kraftvarmeværker opretholdes, og der foreslås etableret yderligere gasbaseret kraftværkskapacitet, så den nødvendige backup i elforsyningen er til stede. I alt foreslås der etableret 1.400 MW ny kapacitet baseret på fleksible gasfyrede kraftværker.

Frem mod 2030 foreslås endvidere, at de resterende kulkraftværker lukkes og elproduktionen erstattes med vindkraft og solceller samt en mindre andel bølgekraft.

For det samlede energisystem reduceres naturgasforbruget fra 90 PJ i 2020 til 43 PJ i 2030 og biogasproduktionen udvides til 35 PJ/år.