Fra 1. oktober skal gasinstallationer anmeldes til Sikkerhedsstyrelsen.

Fra 1. oktober 2019 skal alle nye gasinstallationer anmeldes til Sikkerhedsstyrelsen. 
Nye regler gør op med anmeldelser flere steder. Nu sker anmeldelser ét sted.
Nyhed
- Redaktion - redaktion@gasenergi.dk - GASenergi

Gasinstallationer skal fremover anmeldes til Sikkerhedsstyrelsen

Fra 1. oktober 2019 skal alle nye gasinstallationer anmeldes til Sikkerhedsstyrelsen
Det samme gælder nedtagning af gasinstallationer eller væsentlige ændringer. Dermed skal vvs-installatører og rådgivende ingeniører anmelde installationer på samme måde, uanset hvor i landet de er udført, eller hvilken type gas der er tilsluttet. Hidtil har anmeldelserne skullet ske til de otte gasselskaber i Danmark, og det har betydet, at anmeldelserne ikke nødvendigvis har indeholdt de samme oplysninger. 


"Ved at samle anmeldelserne hos Sikkerhedsstyrelsen får vi mulighed for at samle data på tværs af gasselskaber, blandt andet om apparattyper, gastyper og geografi. Dermed kan vi hos Sikkerhedsstyrelsen i højere grad end tidligere planlægge tilsyn på de områder, hvor der vurderes, at der er den største risiko," siger Arne Hosbond, der er chefkonsulent på gasområdet hos Sikkerhedsstyrelsen.

Mens anmeldelserne skal ske til Sikkerhedsstyrelsen, vil det fortsat være de otte danske gasselskaber, der udfører tilsyn på vegne af Sikkerhedsstyrelsen. 
I praksis skal anmeldelserne foregå gennem en blanket på Virk.dk. Når der er foretaget  en anmeldelse, får man en kvittering i sin e-boks.  
Når der laves anmeldelser eller ændringer, er der kommet visse vigtige nye oplysninger med. Blandt andet skal der hver gang angives gasinstallationsklasse og samlet effekt for installationen. 

"Oplysningerne på blanketten øger vores muligheder for at arbejde risikobaseret og opsamle information og fejl på tværs af landet," siger Arne Hosbond. 

 

Anmeldelse af midlertidige gasinstallationer


Det er ikke kun faste installationer, men også midlertidige gasinstallationer, for eksempel på festivaler og markeder eller til byfester, der skal anmeldes til Sikkerhedsstyrelsen. 
Anmeldelsen skal ske på Virk.dk på samme måde som for faste installationer. Men derudover skal gasleverandøren skrive under på en attest fra installationsvirksomheden. En kopi af den underskrevne attest skal sendes med anmeldelsen til Sikkerhedsstyrelsen, mens en anden kopi skal være tilgængelig der, hvor den midlertidige installation er etableret. Dermed kan fx brandmyndighederne finde oplysninger om installationen.

 

FAKTA


Gasinstallationsklasser
Installationer i gasinstallationsklasse 3-9 skal anmeldes til Sikkerhedsstyrelsen:
Klasse 3: Gasapparater beregnet til husholdningsbrug uden aftræk.
Klasse 4: Installationer med gasapparater til og med 135 kW med aftræk og lukket forbrændingskammer. 
Klasse 5: Installationer med gasapparater over 135 kW. Herunder gasapparater med åbent forbrændingskammer uanset effekt.
Klasse 6: Storkøkkener.
Klasse 7: Gasmotorer, gasturbiner og procesinstallationer. 
Klasse 8: Midlertidige gasinstallationer.
Klasse 9: Installationer til laboratorie- og undervisningsbrug.

 

Installationer og apparater i gasinstallationsklasse 1-2 og 10-11 skal ikke anmeldes til Sikkerhedsstyrelsen:
Klasse 1: Simple flytbare gasapparater, som er beregnet til udendørs brug.
Klasse 2: Transportable gasapparater på maksimalt 4,2 kW, som er beregnet til indendørs brug uden aftræk.
Klasse 10: Beboelsesvogne.
Klasse 11: Skurvogne, cateringvogne og lignende, der ikke anvendes til beboelse.