Forsinkelse på gastransport med Baltic Pipe-rør

Baltic Pipe-gas til Danmark kommer syv måneder senere end først antaget.
Foto: Baltic Pipe
Baltic Pipe-gas til Danmark kommer syv måneder senere end først antaget.
Nyhed
- Matilde Fenger Flindt - maf@dgc.dk - GASenergi

Det kommende Baltic Pipe-rør i Nordsøen med gas fra Norge bliver først klar til oktober 2022 samtidig med resten af Baltic Pipe-forbindelsen hen over Danmark og Østersøen til Polen. Tidligere var forventningen, at sørøret i Nordsøen ville være klar allerede i januar 2022.

Det 110 km lange gasrør, der skal kobles på den norske gasledning Europipe2 i Nordsøen og dermed udgøre en del af den kommende Baltic Pipe-forbindelse, bliver først klar til at transportere gas til det danske gassystem i oktober 2022. Det er samme tidspunkt som resten af Baltic Pipe-forbindelsen.

Alligevel ikke mulighed for tidlig gasimport

Energinet har tidligere meddelt gasmarkedet, at Nordsørøret ville blive klar i januar 2022, altså 10 måneder før resten af Baltic Pipe-forbindelsen. Det ville give mulighed for at importere mere gas til Danmark, før den fulde Baltic Pipe-forbindelse blev sat i drift.

Men med ny viden om tidsplanen blev det identificeret, at selv hvis man forcerede arbejdet, så ville man sandsynligvis ikke kunne nå at blive klar før sommer 2022. Det vil sige, at gasmarkedet ikke ville kunne nå at høste gevinsten af tidlig gas fra Norge i vinterhalvåret. Derudover ville en forcering af tidsplanen bl.a. medføre, at der skulle lægges rør fra begge ender samtidig – både fra Europipe2 og den danske kyst – og at de to ender skulle samles til søs, at der skulle hyres dobbelt så mange specialfartøjer, at der ville opstå øget risici med opankring nær Europipe2 mm.

"Ud fra en samlet vurdering har vi valgt, at det er mest hensigtsmæssigt at vente og undgå nogle af de risici, der er forbundet med at fremskynde tidsplanen," siger Torben Brabo, direktør for Gas TSO.

Derfor har Energinet meddelt  en ny dato, 1. oktober 2022, til gasmarkedet.