Forholdsregler ved gasudslip fra gasledninger

Folderen ”Håndtering af Gasudslip” har fået en grundig revision, hvilket har udmøntet sig i den nye folder ”Forholdsregler ved gasudslip”.
Ny folder sætter fokus på håndtering af gasudslip.
Nyhed
- Redaktion - redaktion@gasenergi.dk - GASenergi

Folderen ”Håndtering af Gasudslip” har fået en grundig revision, hvilket har udmøntet sig i den nye folder ”Forholdsregler ved gasudslip”.
Folderen er rettet mod entreprenører, redningsberedskab, politi og gasselskaber. Formålet er at opsummere, hvilke forholdsregler der gælder ved uheld med gasudslip, så der opstår færre misforståelser og indsatsen styrkes. Folderen giver konkrete instruktioner i, hvad redningsberedskabet skal gøre, hvis uheldet er ude. Den indeholder desuden en kort introduktion til det danske gassystem. Det skriver dgc.dk

Baggrunden er, at der i Danmark er nedgravet mere end 15.000 km plastledning til gas, og den store mængde plastledninger giver – specielt i forbindelse med entreprenørarbejde og gør-det-selv-arbejde – anledning til alt for mange overgravninger og beskadigede gasledninger med gasudslip til følge.
 
Revisionen er forgået som et samarbejde med Energinet, Evida og HOFOR med DGC som pennefører.
 
Evida vil distribuere brochuren til De Kommunale Beredskaber og følger op med at tilbyde undervisning i 2021.