Første spadestik taget til biogasanlæg i Farsø

Første spadestik taget til biogasanlæg i Farsø
Visualisering af det nye biogasanlæg mellem Farsø og Haubro. Foto: Vesthimmerlands Kommune
Trods modstand fra naboer og lovændringer er biogasanlægget til 250 mio. kr. nu på vej.
Nyhed
- Matilde Fenger Flindt - maf@dgc.dk - GASenergi

Mandag blev det første spadestik taget til et stort, nyt biogasanlæg på Holmevej mellem Farsø og Haubro i Vesthimmerland.

Anlægget har været længe undervejs, men nu er de sidste brikker altså faldet på plads, og Vesthimmerland Biogas kan se sin 250 millioner kroner store investering blive til noget.

Anlæggets størrelse betyder, at der hvert døgn tilføres 750 tons biomasse - vegetabilske biomasser og husdyrgødning - og anlægget kan forsyne 10-12.000 husstande med energi.

Anlægget består af tre 25 meter høje reaktortanke (52 °C), 3 eftergasningstanke og 3 lagertanke. Biogasanlægget vil optage et areal på ca. 11,4 ha, og der skal køres  750 tons biomasse ind i anlægget hver dag

Det forventes, at anlægget er klar til at levere energi allerede fra august næste år, og at det står helt færdig ved juletid 2020.

Forud for beslutningen om at etablere biogasanlægget har der været en del naboprotester, og der er blevet indgivet 18 indsigelser, da der har været bekymring om lugtgener og støj fra de lastbiler, der skal køre biomasse til anlægget.