Drivenergi til større varmepumper

Christian Frandsen, EMD International, Johan Bruun og Jan de Wit begge Dansk Gasteknisk Center har i en artikel det seneste nummer af Kraftvarme Nyt skrevet en artikel om varmepumper.
Analyse af gasdrevne varmepumper.
Nyhed
- Jan de Wit - jdw@dgc.dk - Dansk Gasteknisk Center

Christian Frandsen, EMD International, Johan Bruun og Jan de Wit begge Dansk Gasteknisk Center har i en artikel i det seneste nummer af Kraftvarme Nyt skrevet en artikel om varmepumper.

I artikler skriver de bl.a.: "Varmepumper er for tiden et af de meget aktuelle emner i fjernvarmebranchen. Der er en generel tendens i energi- og fjernvarmebranchen til kun at tænke på eldrevne varmepumper, når det undersøges, om det eventuelt kan svare sig at investere i en større varmepumpe. Den gasdrevne varme-pumpe som alternativ er i mange tilfælde absolut konkurrencedygtig, hvilket belyses i nedenstående analyse."

Analyseforudsætninger

Analysens udgangspunkt er et dansk kraftvarmeværk. Varmeværket består af en gaskedel (102 % varmevirkningsgrad), tre gasmotorer (41 % og 51 % el- og varmevirkningsgrader) og et varmelager, se Figur 1. Varmepumpen, der undersøges som ny produktionsmulighed, kan drives enten ved gas eller el, alt afhængig af hvilken type drivmiddel der leverer den billigste varme på et givent tids-punkt. På Figur 1 ses varmepumpen opdelt i to enheder, men den skal forstås som én enhed, der kan drives med enten el eller gas.

Varmepumpen anvender udeluft som varmeoptag. Elmotoren til drift af varmepumpen har en effekt på 2 MW. Varmepumpens gasmotor antages at have el- og varmevirkningsgrader på henholdsvis 40 % og 50 % med en indfyret effekt på 5 MW. Gasmotorens producerede varme kan bruges til at booste det sidste temperaturløft fra varmepumpens kompressionskreds, når den drives med gasmo-toren. 

Analysen tager udgangspunkt i tre forskellige scenarier, hvor værkets drift er undersøgt og varme-prismæssigt optimeret med programmet energyPRO. De tre scenarier beskrives i artiklen, som kan findes her