DGF vil styrke samarbejdet i gasbranchen

Dansk Gas Forening nye bestyrelse har konstitueret sig og desuden valgt at supplere sig med to nye eksterne medlemmer.
Fra venstre: Henrik Andersen, Thea Larsen, Henrik Iversen, Pernille Høgstrøm Resen, Henrik Rosenberg, Søren Eriksen, Morten Stanley, Ole Hvelplund og Jeppe Danø. Fraværende: Tejs Lausten Jensen og Frank Rosager. Foto: Matilde Fenger Flindt
Øget fokus på grøn gas.
Nyhed
- Matilde Fenger Flindt - maf@dgc.dk - GASenergi

Dansk Gas Forenings nye bestyrelse har konstitueret sig og desuden valgt at supplere sig med to nye eksterne medlemmer.

Der er tale om Tejs Laustsen Jensen fra Brintbranchen og Frank Rosager fra Biogasbranchen.

De to nye bestyrelsesmedlemmer er inviteret med for at samle hele branchen om den grønne omstilling.

"Der er behov for en gasbranche, der taler med én samlet stemme, og for at det grønne gassystem bliver en integreret del af et samlet energisystem - også på lang sigt," siger Søren Eriksen, bestyrelsesformand.

Et udvalg udpeget i bestyrelsen tager nu fat på en strategiproces, der skal styrke indsatsen for den grønne gas.

"Branchens gas skal være grøn, og det vil den nye strategi afspejle," lyder det fra Søren Eriksen.

 

Dansk Gas Forening bestyrelse består nu af:

•    Søren Eriksen, Viegand Maagøe (formand)
•    Pernille Høgstrøm Resen, Evida (næstformand)
•    Frank Rosager, Biogasbranchen
•    Henrik Andersen, Aalborg Gas
•    Henrik Iversen, SEAS-NVE
•    Henrik Rosenberg, COWI
•    Jeppe Danø, Energinet
•    Morten Stanley, HOFOR
•    Ole Hvelplund, NGF Nature Energy
•    Tejs Laustsen Jensen, Brintbranchen
•    Thea Larsen, Dansk Gasteknisk Center (DGC)