Den Danske Brint- og Brændselscelledag 2018

Den Danske Brint- og Brændselscelledag 2018
Bliv opdateret på brint og brændelsceller.
Nyhed
- Redaktion - redaktion@gasenergi.dk - GASenergi

Traditionen tro afholder Brintbranchen igen i år den Danske Brint- og Brændselscelle dag i samarbejde med Syddansk Universitet, Innovationsfonden og Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP). Når arrangementet løber af stablen den 19. november 2018 fra kl. 10-16 er det tredje gang, arrangementet afholdes. Også i år foregår det i SDUs rammer i Odense.

Den Danske Brint- og Brændselscelledag bringer forskere, projektansvarlige, virksomheder og finansielle partnere sammen, og skaber mulighed for at ajourføre sig med alt, hvad der rører sig inden for området. Der findes et stort omfang af forsknings- og udviklingsprojekter inden for brint- og brændselscelleteknologi, og den Danske Brint- og Brændselscelledag gør status på mange af dem.

Dette sker bl.a. ved oplæg og ved poster-sessions – hvor hvert projekt udarbejder en poster med de respektive projekters formål og resultater, som deltagerne så mere uformelt præsenterer for hinanden. Denne præsentationsform giver rig mulighed for udveksling og diskussion parterne imellem, hvilket er uhyre positivt for et tættere samarbejde inden for brint- og brændselscelleområdet.

Afgørende rolle i fremtidens energisystemer

Brint- og brændselscelleteknologi kommer til af spille en afgørende rolle i fremtidens energisystemer. Hvis det skal kunne lykkes at basere energisystemer på vedvarende energikilder, er det nødvendigt at udvikle de elementer og processer, som vil gøre lagring, forædling og optimering muligt. Det er alle disse ting, som den Danske Brint- og Brændselscelledag kan give et overblik.

Arrangementet er åbent for alle, og deltagelse er ganske gratis.