Debat om støttemilliarder til biogassen

I en atikel, der blandt andet kritiserer Energiforligets planlagtte støtte til biogas, fremhæver Frank Rosager, direktør for Biogasbranchen de fordele som biogas har i modsætning til sol- og vindendergi.
Arkivfoto
Energiordførere kritiske overfor støtte til biogas.
Nyhed
- Redaktion - redaktion@gasenergi.dk - GASenergi

I en atikel, der blandt andet kritiserer Energiforligets planlagtte støtte til biogas, fremhæver Frank Rosager, direktør for Biogasbranchen de fordele som biogas har i modsætning til sol- og vindendergi. Frank Rosager  nævner blandt andet det faktum at gassen kan lagres, så den kan udnyttes, også når det ikke blæser og den kanbruges til lastbiler og busser og dermedhjælpe med at reducere transportsektorens udledning af klimagasser.

Frank Rosager peger desuden på, at biomasse, som typisk benyttes af fjernvarmen herhjemme, er fritaget for afgift, mens der er afgift på at brænde biogas af, som løber op i 28 øre per kWh. Det skal sammenholdes med, at tilskuddet til opgraderet biogas blev sænket til 41 øre per kWh. Opgradering af biogas indebærer at rense CO2 ud af gassen, så den kan sendes ud på gasnettet sammen med naturgas.

"Vi skal ikke mange år tilbage, før tilskuddet til havvind var det dobbelte," konstaterer Frank Rosager overfor Ingeniøren.

Læs hele artiklen og se hvilke kritikpunkter, der bliver nævnt.

Læs ministerens svar på artiklen