Dansk formand for stor europæisk gassammenslutning

Energinets direktør Torben Brabo står i de næste 2 år i spidsen for Gas Infrastructure Europe.
Foto: Energinet
Energinets direktør Torben Brabo står i de næste 2 år i spidsen for Gas Infrastructure Europe.
Nyhed
- Redaktion - redaktion@gasenergi.dk - GASenergi

Torben Brabo, administrerende direktør i Energinet Gas-TSO, er valgt til ny præsident i den europæiske sammenslutning Gas Infrastructure Europe, GIE. Sammenslutningen tæller 70 selskaber fra 26 lande.

Selskaberne er blandt andre Transmission System Operators (TSO) som Energinet – selskaber, der driver gastransmissionsledninger, gaslagre, terminaler til flydende gas (LNG) m.m.

I forbindelse med valget peger Torben Brabo særligt på to vigtige opgaver: Sikre stabil og betalbar energi til de europæiske samfund, som i øjeblikket er i knæ på grund af COVID19-pandemien, samt at fortsætte den grønne omstilling af gassystemerne, så de bidrager til at sikre, at Europa kan opfylde sine CO2-reduktionsmål i 2030 og 2050.

"For at EU kommer i mål med klimaneutralitet i 2050, er der behov for at samtænke elsystemer og gassystemer. Vi skal på forskellige stadier bruge en række nye teknologier og grønne gasser, bl.a. biogas og brint. Med vores infrastruktur – rørledninger, gaslagre og LNG-terminaler – kan vi skabe rygraden i fremtidens brintinfrastruktur og sikre, at energisystemerne bliver integreret," udtaler Torben Brabo. 

Torben Brabo er valgt for en 2-årig periode.