CO2-neutral hovedstad et skridt nærmere

300.000 københavnere skruer nu markant ned for deres CO2-udslip, når forsyningsselskabet HOFOR i december indfaser et nyt biogasopgraderingsanlæg på Avedøre Holme i Hvidovre kommune i det københavnske bygasnet.
HOFORS opgraderingsanlæg på Avedøre Holme i den københavnske kommune, Hvidovre.
Nyt biogasopgraderingsanlæg øger mængden af biogas i det københavnske bygasnet.
Nyhed
- Redaktion - redaktion@gasenergi.dk - GASenergi

300.000 københavnere skruer nu markant ned for deres CO2-udslip, når forsyningsselskabet HOFOR i december indfaser et nyt biogasopgraderingsanlæg på Avedøre Holme i Hvidovre kommune i det københavnske bygasnet. Med et opgraderingsanlæg skruer man yderligere op for en konstant mængde biogas i det københavnske bygasnet. Biogassen, der primært kommer fra københavnernes eget spildevand, er en CO2-neutral kilde, der nu erstatter en del af den naturgas, der ellers anvendes til produktion af bygas.


København spares for mange tons CO2

"Vi har købt opgraderingsanlægget, der udnytter moderne teknologi til at sikre mere CO2-neutral biogas i bygassen. På den måde fremtidssikrer vi den grønne bygas i København, og gør bygassen 40% CO2-neutral. Det sparer København for mange tons klimabelastende CO2 og er endnu et skridt mod målet om at gøre København CO2-neutral i 2025," fortæller en glad gaschef i HOFOR Morten Stanley.


Københavnerne leverer selv gassen

Biogassen stammer fra udrådning af slammet i spildevandet. Så når københavnerne vasker op eller går på toilettet, bidrager de til produktionen af bæredygtig bygas. Når toiletvand og andet spildevand møder bakterierne i rådnetankene på Biofos' spildevandsanlæg, så gennemgår det biologiske materiale en forrådnelsesproces, der skaber biogas i form af methan og CO2. I stedet for, at gassen ryger videre op i atmosfæren og gør klimaet endnu varmere, behandler HOFOR gassen og sender den videre ind i gasnettet.
 

CO2-neutral tidligere end forventet

Målet om, at bygassen, som 300.000 københavnere hver dag bruger i deres køkken, i 2025 skal være 100 procent CO2-neutral er realistisk - faktisk arbejder HOFOR med en plan om gennem nye teknologiske muligheder og partnerskaber at nå målet endnu tidligere.
 
"Med dette projekt reducerer vi CO2-udslippet med 15 procent i ét hug, men vi har ikke tænkt os at stoppe her. Vi er i gang med at finde og udnytte mere biogas i nærområdet, og her ligger fx andre spildevands- og affaldsanlæg jo lige for," lyder det fra gaschef Morten Stanley