Biogas kan spille en stor rolle i en bæredygtig energifremtid

Ifølge en ny rapport fra Det Internationale Energiargentur (IEA), kan verdens biogas- og biometan ressourcer dække 20% af den globale gasefterspørgsel og samtidig reducere udledningen af drivhusgas.
Rapport: 20 % af verdens gasbehov kan dækkes af biogas og biometan.
Nyhed
- Jan K. Jensen - jkj@dgc.dk - Dansk Gasteknisk Center

Ifølge en ny rapport fra Det Internationale Energiagentur (IEA) kan verdens biogas- og biometanressourcer dække 20 % af den globale gasefterspørgsel og samtidig reducere udledningen af drivhusgas.

”Biogas og biometan kan spille store roller i en bæredygtig energifremtid, men i øjeblikket går vi glip af denne mulighed for at skære ned i affald og reducere emissioner,” siger Dr. Fatih Birol, IEAs administrerende direktør. Ifølge Fatih Birol kan et skub fra regeringerne give biogas og biometan den nødvendige fart, med fordele på tværs af energi, transport, landbrug og miljø

De fleste af de biometanressourcer, der er undersøgt i IEA-rapporten, er i øjeblikket dyrere at producere end de gældende naturgaspriser i deres region, men omkostningsforskellen forventes at blive mindre over tid. Anerkendelse af værdien af ​​emissioner af undgået kuldioxid og metan går langt i retning af at forbedre biometan-omkostningskonkurrenceevnen.

I IEA rapporten fremhæves biogassens mulighed for at erstatte naturgas til både husholdninger og industri og det globale potentiale for biometan opgøres til 730 Mtoe i forhold til den nuværende produktion til 35 Mtoe.