Biogas er en del af løsningen til grøn omstilling

Status for Danmarks klimamålsætninger og -forpligtelser 2018
Arkivfoto
Klimarådet: Det går for langsomt.
Nyhed
- Redaktion - redaktion@gasenergi.dk - GASenergi

Danmark har et ambitiøst mål om at være et CO2-neutralt samfund i 2050. Det kræver en markant omstilling, men med de aktuelle politiske initiativer er der lagt op til at sænke tempoet i den grønne omstilling betydeligt frem mod 2030. Det viser en ny analyse fra Klimarådet.

Klimarådet vurderer hvert år, hvordan det går med opfyldelsen af Danmarks nationale klimamålsætninger og internationale forpligtelser. I 2018 har Folketinget i Energiaftalen besluttet, at Danmark skal være drivhusgasneutral i 2050. Det betyder, at der ikke må udledes flere drivhusgasser, end der fjernes fra atmosfæren ved fx skovrejsning. Samtidig er regeringen i år kommet med et klima- og luftudspil, der indeholder forslag til en klimaplan frem mod 2030.

Biogas er en vigtig medspiller

Klimarådet peger i sin nye analyse på, at der skal en ekstra indsat til hvis Danmarks EU-forpligtelse om i år 2020 at have 10 pct. vedvarende energi i transportsektoren.

Klimarådet peger samtidig på, at elbiler, biogas, andre 2.-generationsbiobrændstoffer og bioethanol tilsammen kan løse opgaven.

 

Læs hele analysen